Postkantoor met postmeesterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Arendstraat
Locatie Arendstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postkantoor met postmeesterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

In 1891 diende Louis Luyckx, dagelijks directeur van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises" een bouwaanvraag in voor het bouwen van een postkantoor met woning voor de postmeester. Deze bouwvereniging werd in 1886 opgericht om de wijk Zurenborg te ontwikkelen tot een woonbuurt. Een postkantoor maakt essentieel deel uit van een nieuwe wijk; de bouw ervan werd door de dagelijks directeur van de bouwvereniging geregeld.

Het ontwerp in neo-Vlaamse renaissancestijl werd getekend door architect Frans Smet-Verhas. Deze architect was zeer actief in Zurenborg en woonde er ook zelf. Hij is er vooral gekend door ontwerpen in art nouveau, maar kiest hier voor de neo-Vlaamse renaissance, toen de meest gangbare stijl voor openbare gebouwen.

Het gaat om een burgerhuis van drie bouwlagen onder zadeldak, gekenmerkt door de typische elementen uit de neo-Vlaamse renaissancebouwstijl, namelijk een in- en uitzwenkende topgevel in bak- en zandsteen gemarkeerd door gekorniste lijsten. Het aantal traveeën wisselt per bouwlaag, met op de begane grond rechts een rechthoekige deur met bovenlicht, middenkalf met neorenaissancistische waterlijst op consooltjes, gebroken fronton en paneel; links ervan twee rechthoekige vensteropeningen. Op de bel-etage een afgerond balkon en drie gekoppelde rondbogige bovenvensters met deelzuiltjes. Op de derde bouwlaag vier gekoppelde rondboogvensters met deelzuiltjes. De geveltop bevat drie rondbogige zoldervensters, plastisch uitgewerkte topversieringen en een cartouche waarin het bouwjaar 1891 is verwerkt. Schrijnwerk van deur en bovenvensters is bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1891 # 207.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Arendstraat

Arendstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.