Burgerhuis met paardenstal en magazijn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Marbaixstraat
Locatie De Marbaixstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met paardenstal en magazijn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Marbaixstraat

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woonhuis met magazijn en voormalige paardenstal in art-nouveaustijl naar ontwerp van J. De Weerdt, van 1911.

Dubbelhuis van drie brede traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien) met dakkapel en oeils de boeuf. Lijstgevel met parement van witte natuursteen. Centraal driezijdig balkon met volle zijleuningen en opengewerkte ijzeren leuning vooraan. Verticaliserend lijnenspel uitmondend in florale sculptuur als aanzet voor de typische gekoppelde consoles die over de kroonlijst heen grijpen. Diverse boogvormen der muuropeningen met aansluitende waterlijst; originele roedeverdeling.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1911, Modern Archief 20.479, dossier 91.
  • VANHOVE B., De art-nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede , onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1978, p. 95.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Marbaixstraat

De Marbaixstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.