Ensemble rond hoekpand Den Wolf

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Door Verstraeteplaats, Wolfstraat, Bosduifstraat
Locatie Door Verstraeteplaats 4, Wolfstraat 2-8, Bosduifstraat 1-7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble rond hoekpand Den Wolf

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de vaststelling als bouwkundig erfgoed Burgerhuis gedateerd 1889
gelegen te Wolfstraat 8 (Antwerpen)

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de vaststelling als bouwkundig erfgoed Hoekpand Den Wolf
gelegen te Door Verstraeteplaats 4 (Antwerpen)

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Het opvallende hoekpand Den Wolf, op het smalle perceel tussen de Wolf- en de Bosduifstraat, werd samen met de aansluitende, symmetrisch opgebouwde huizenrijen in beide straten ontworpen in 1893 door architecten L. en H. Blomme in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze in 1886 opgerichte bouwmaatschappij had als doel de woningbouw in Zurenborg te organiseren en nam verschillende architecten onder de arm om reeksen huizen te bouwen in de gewenste stijl. Hier combineren de architecten eenvoudige neoclassicistische huizenrijen met in het oog springende panden op de hoeken van het ensemble, in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Dergelijke opvallende hoekpanden zijn typisch voor de gevelwanden rond de grote kruispunten en rotondes in de wijk Zurenborg. Systematisch zorgde de bouwmaatschappij er voor dat deze strategische percelen met fraaie, opvallende panden werden bebouwd, projecten die ze in eigen beheer realiseerden. In veel gevallen, zoals ook hier, verwijst de naam en de versiering van het hoekpand naar de straatnaam.

Het hoekpand op de Door Verstraeteplaats draagt de huisnaam "Den Wolf" in de voorgevel en het jaartal "1894" in een cartouche in de gevel in de Bosduifstraat. Het is een pand met woon- en winkelfunctie van drie bouwlagen onder leien zadeldaken met vorstkam. Voorgevel aan de kant van het plein bestaande uit een afgeschuinde hoektravee en twee symmetrisch opgebouwde zijgevels van twee traveeën. Combinatie van tuit- en halsgevels, de begane grond bepleisterd en beschilderd op sokkel van arduin, de bovenbouw uitgevoerd in bak- en zandsteen. Voorgevel met breed bel-etagebalkon, waarvan de gesloten leuning een bas-reliëf met de voorstelling van een wolf vertoont; derde bouwlaag met loggia, geflankeerd door arkels met ingesnoerde naaldspits en metalen topversiering. Diverse muuropeningen. Rechthoekige winkeldeur op de hoek met links en rechts winkelpuien; privé-ingang zijde Wolfstraat.

De huizenrijen in de Wolfstraat (2 tot 8) en de Bosduifstraat (1 tot 7) vormen een symmetrisch opgebouwd ensemble aan weerszijden van het hoekpand. De huizenrijen zijn identiek en spiegelend. De eerste drie woningen aansluitend bij het hoekpand zijn neoclassicistische burgerhuizen van twee bouwlagen en twee of drie traveeën onder zadeldaken. Het zijn klassiek opgebouwde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met plinten in blauwe hardsteen, houten kroonlijsten op klossen, imitatievoegen op de begane grond, hardstenen kordonlijsten, doorlopende onderdorpels en rechthoekige muuropeningen. De voordeur en de bovenvensters zijn in een verzorgde, geprofileerde omlijsting gevat, waarbij de centrale bovenvensters geaccentueerd zijn met een entablement.

De twee woningen die de huizenrij afsluiten (Wolfstraat 8 en Bosduifstraat 7) kregen net als het hoekpand een neo-Vlaamserenaissance-gevel. Rode baksteen wordt afgewisseld met witte natuursteen voor speklagen, decoratie van het centrale dakvenster en sluitstenen boven de muuropeningen. De huizen tellen drie traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedaken, met een opvallend centraal dakvenster met neo-Vlaamserenaissance-tuitgevel. Op de begane grond segmentbogige deur en vensters met rollaag. Voordeur met natuurstenen latei en smaller bovenlicht. Bovenvensters met natuurstenen latei, versierd met natuurstenen entablement en sluitsteen. Siermetselwerk in de borstweringen; smeedijzeren leuning voor een smal balkon bij het dakvenster.

Het originele schrijnwerk van de dubbele paneeldeuren en T-vensters is deels bewaard, deels ook vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893 # 1401.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Bosduifstraat

Bosduifstraat (Antwerpen)

maakt deel uit van Door Verstraeteplaats

Door Verstraeteplaats (Antwerpen)

maakt deel uit van Wolfstraat

Wolfstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.