Parochiekerk Sint-Quintinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Hees
Straat Torenstraat
Locatie Torenstraat 7, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Quintinus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Sint-Quintinuskerk: muur- en funderingsresten en keermuur

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1996.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Quintinus: toren
gelegen te Torenstraat (Bilzen)

Deze bescherming is geldig sinds 24-02-1975.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Quintinuskerk: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kerk is gelegen op een hoogte, de ingang is bereikbaar via een trap.

Van de neogotische zaalkerk van 1842, die in de jaren 1970 reeds bouwvallig was, rest thans slechts één travee van de zuidelijke zijbeuk. Het was een zaalkerk van drie traveeën met een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. De toren in overgangsstijl (14de eeuw) als overblijfsel van de oudere kerk, bleef behouden.

Mergelstenen toren van drie geledingen onder ingesnoerde naaldspits (bekleding verdwenen), gescheiden door geprofileerde waterlijsten. Geprofileerde kroonlijst. Een rondboogvormig galmgat in elke zijde. Classicistisch portaal in de westelijke gevel, op de sluitsteen gedateerd 1787: getoogd in een geprofileerde, deels kalkstenen, deels mergelstenen, rechthoekige omlijsting in een in de mergelsteen ingediept gevelvlak. Het bakstenen schip en koor waren voorzien van mergelstenen steunberen, en spitsboogvensters in een mergelstenen omlijsting met dito maaswerk.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Bilzen, Brussel-Sint-Truiden, 1975, p. 27-28.
  • PAQUAY J., Oudheidkundige inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen. Volume, Aflevering VIII, Kanton Bilzen, sine loco, 1932, p. 31-32.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Aan de voet van de kerksite, ten zuidoosten van de kerk en als beëindiging van de kerkheuvel langs de Torenstraat, bevindt zich een tweelagig diephuis van drie traveeën, te dateren rond 1900. De straatgevel telt twee traveeën en is op elke bouwlaag voorzien van twee getoogde vensteropeningen met een bakstenen latei met een gedecoreerde mergelstenen sluitsteen en mergelstenen oren die doorlopen in een cordon. De geveltop is voorzien van twee mergelstenen oculi en een merksteen. Tegen de achterzijde staan de restanten van een voormalig vakwerkgebouwtje met versteende vakwerkvullingen. In de tuin staat een monumentale kastanje (Castanea).

Daemen, Caroline (26-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hees

Hees (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.