Kapellen in de kerkhofmuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Reninge
Straat Dorpplaats
Locatie Dorpplaats zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapellen in de kerkhofmuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reninge

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beschrijving

Kapellen in de kerkhofmuur, in hun huidige vorm uit de jaren 1920, doch teruggaand op vooroorlogse exemplaren. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

Onze-Lieve-Vrouwkapel in de zuidoosthoek, oorspronkelijk in 1913 opgericht door de familie Fiers-Wullepit. Roodbakstenen kapel op rechthoekige plattegrond, leien schilddak. De straatgevel is uitgewerkt met een spitsboog en een trapgevel met kruisbekroning, uitgewerkte muurankers met opschrift "SMR". Vernieuwd interieur.

In de noordoosthoek, een dito kruiskapel geflankeerd door taxussen, opgericht voor de plaatselijke notabele Ch. L. Peters (gestorven in 1932) en familie. Voorafgegaan door natuurstenen bordestrap met leuning. Open kapel met ijzeren hek: houten spitstongewelf, kruisiging opgericht op (calvarie)berg bestaande uit stenen.

  • LAMPAERT R., Reninge onder vuur, Koksijde, 2002, p. 78, p. 171.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpplaats

Dorpplaats (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Dorpskom Reninge

Dorpplaats, Ieperstraat, Lostraat, Peperstraat, Sint-Maarten, Zwartestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.