erfgoedobject

Kapellen in de kerkhofmuur

bouwkundig element
ID: 70254   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70254

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapellen in de kerkhofmuur
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reninge
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994

Beschrijving

Kapellen in de kerkhofmuur, in hun huidige vorm uit de jaren 1920, doch teruggaand op vooroorlogse exemplaren. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

Onze-Lieve-Vrouwkapel in de zuidoosthoek, oorspronkelijk in 1913 opgericht door de familie Fiers-Wullepit. Roodbakstenen kapel op rechthoekige plattegrond, leien schilddak. De straatgevel is uitgewerkt met een spitsboog en een trapgevel met kruisbekroning, uitgewerkte muurankers met opschrift "SMR". Vernieuwd interieur.

In de noordoosthoek, een dito kruiskapel geflankeerd door taxussen, opgericht voor de plaatselijke notabele Ch. L. Peters (gestorven in 1932) en familie. Voorafgegaan door natuurstenen bordestrap met leuning. Open kapel met ijzeren hek: houten spitstongewelf, kruisiging opgericht op (calvarie)berg bestaande uit stenen.

  • LAMPAERT R., Reninge onder vuur, Koksijde, 2002, p. 78, p. 171.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapellen in de kerkhofmuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70254 (Geraadpleegd op 27-01-2020)