Neorenaissance burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Van Ruusbroecstraat
Locatie Lange Van Ruusbroecstraat 97, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neorenaissance burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Deze woning met strakke neorenaissance-lijstgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 95 en 97 in één bouwdossiers vergund. Het hoekhuis met de Raafstraat (93) is volledig verbouwd, maar had oorspronkelijk een zeer rijk versierde eclectische gevel met afgeronde, als toren uitgewerkte hoektravee. Nummer 95 kreeg een neo-Vlaamserenaissance-topgevel.

De woningen maken deel uit van een gevarieerde huizenrij aan de oneven zijde van de straat tussen de Raafstraat en de Plantin en Moretuslei, die volledig gebouwd werd in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Deze bouwmaatschappij, opgericht in 1886 met als doel Zurenborg uit te bouwen tot een woonwijk voor de betere middenklasse, werkte met verschillende bouwmeesters samen om te werken aan een kwalitatief, gevarieerd opgebouwd wijkbeeld.

Burgerhuis van drie à twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, in strakke neorenaissancestijl. Lijstgevel met natuurstenen parement, horizontaal gemarkeerd door doorlopende lekdrempels en kordons, geornamenteerd fries met trigliefen en schijven onder houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters, op begane grond met sobere pilasters met lijstkapiteel als penanten, op tweede bouwlaag onder driehoekig fronton op consooltjes, op derde bouwlaag onder gestrekte waterlijst op consooltjes.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1894 # 832.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Lange Van Ruusbroecstraat

Lange Van Ruusbroecstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.