erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 7404   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7404

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze woning werd in 1906 ontworpen door Jacques De Weerdt in opdracht van Leys, wonende in de Van Immerseelstraat 8.

De Weerdt, die in dat jaar ook zijn eigen woning in de Oostenstraat ontwerpt, spitst zich in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog toe op Oostenstraat en de daarop uitkomende Lange Van Ruusbroecstraat, waar hij talrijke burgerhuizen met opvallende, doorgaans natuurstenen gevels realiseert. Hij bouwt er huizen voor eigen rekening, maar ook talrijke woningen in opdracht van privépersonen en renteniers.

Art-nouveauburgerhuis van ongelijk aantal traveeën en vier bouwlagen onder plat dak. Witgeschilderde gevel van bak- en natuursteen, op plint in blauwe hardsteen.

Per bouwlaag verschillend behandelde muuropeningen: eenvoudige segmentboogvensters en -deur op de begane grond, breed korfboogvenster in typische omlijsting en aansluitend balkon met smeedwerk in art nouveau op de bel etage, drielichtvenster in grillig gevormde omlijsting met smalle ijzeren leuning op de derde bouwlaag, twee hoefijzerboogvensters met waterlijst op de vierde. Merkwaardige gevelafsluiting met gesloten natuurstenen attiek met golvend verloop en afbeelding van een kraanvogel die een nest jongen voedt.

Het schrijnwerk met grillige art-nouveau-roedeverdeling is overal vernieuwd naar oorspronkelijk model.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1906 # 1764.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 90-91.

Bron     : -
Auteurs : Hooft, Elise, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2015

Aanvullende informatie

Dit huis is ook merkwaardig omwille van zijn uitgewerkte traphal die het grondplan in twee deelt. Deze traphal heeft sterk uitgewerkt art-nouveauschrijnwerk en de wanden zijn versierd met landschapsschilderingen op doek.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002375, Art nouveau woningen te Antwerpen (BRENDERS F. en THIELS N., 2003).

Auteurs : onbepaald, Thiels, Nancy


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7404 (Geraadpleegd op 17-06-2019)