erfgoedobject

Pastorie Sint-Maria-Magdalenaparochie met kapel

bouwkundig element
ID: 74260   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74260

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorie gebouwd in 1875-78 op de plaats van de vroegere pastorie waarvoor de grond in 1684 was aangekocht en waarop de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen in 1721 een nieuwe pastorie bouwde; volgens J. De Brouwer bouw van nieuwe schuur in 1772. Nieuwe pastorie van 1875-78 als dusdanig in gebruik tot 1995, heden verhuurd als gezinswoning. Pastorie na oorlogsschade van 1940 hersteld en uitgebreid volgens plannen van 1945 door architect L. De Pessemier (Nederbrakel), uitgevoerd in 1946-47.

Gekasseide oprit naar de toegang met ijzeren hek aan vierkante bakstenen hekpijlers; omringende tuin vooraan palend aan zijweg naar veldweg.

Grotendeels onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (vroeger pannen, thans leien). Bakstenen lijstgevel met typerende dubbelhuisopstand; centrale deurtravee voorheen gemarkeerd door dakvenster met kruisbekroning (zie prentkaart). Steekboogvensters met hardstenen afzaat, op bovenverdieping verbonden tot cordonlijst. Voordeur in hardstenen omlijsting met negblokken en op neuten. Beraapte achtergevel met witbepleisterde omlijstingen, geriemd rond de vensters. Gedeeld en getralied bovenlicht van de achterdeur met kruisje; toegevoegde erker op begane grond. Van beide lage zijdelingse aanbouwen onder lessenaarsdak, links in 1946-47 vervangen door langere aanbouw; behouden rechts aanbouw aangepast tot garage.

Behouden binnenindeling; plankenvloer en marmeren schouwmantel in de vergaderzaal; originele zwarte en witte vloertegels in de T-vormige trapgang; houten trap bewaart geprofileerde trappaal, fijne spijlenleuning; met ijzeren hekwerk beveiligde bovenverdieping waarvan sommige vensters nog met vouwbare binnenluiken. Hardstenen deksel met ring van steenput in de achterkeuken.

Ten noorden, naast de pastorie, vervallen rest van laag bakstenen bijgebouw van de vroegere 18de-eeuwse pastorie. Bakstenen constructie van één bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak. Twee deuren en een venster met houten latei links van gedichte poort in de zuidoostelijke lijstgevel. Open haard met houten haardbalk in linker travee.

Sint-Antoniuskapel, gelegen in noordhoek van de pastorietuin, aan hoek van zijweg met veldweg tussen Kapellestraat en Stuivenberg (parallel Dorpsstraat). Na toelating tot bouw van 17 april 1890 in hetzelfde jaar opgericht (volgens kadasterarchief), onder pastoor Lion (1881-1916). Vervanging van Sint-Antoniusbeeld door een nieuw in 1927. Herstel van de oorlogsschade van 1940 in 1947.

Kapel gelegen op gekasseid ommuurd perceeltje; vooraan hekwerk tussen vernieuwde pijlers; middenstijl van ijzeren hek met dito kruis. Neogotische bak- en hardstenen wegkapel met driezijdige sluiting en leien zadeldak. Voorpuntgevel op schouderstukken, hardstenen aflijning met dito topkruis. Gepolychromeerd Sint-Antoniusbeeldje in gevelnis boven de spitsboogdeur.

Spits houten tongewelf; rondom decoratief geschilderde gewelfvakken en -ribben. Wandbekleding door bruine geglazuurde tegels met afgeschuinde randen; omlopende boord met floraal motief. Meerkleurige tegelvloer met mozaïekmotief. Gepolychromeerd houten altaar met gepolychromeerd beeld van Sint-Antonius van Padua op console achter relikwie. Gepolychromeerde geornamenteerde beeldconsoles in de kapelsluiting met beeldje van Heilige Theresia, Heilige Rita en kleine calvarie.

  • Lierde, Sint-Maria-Lierde, kerkarchief, nummer 51 (voorlopig); Liber memorialis.
  • Lierde, Sint-Maria-Lierde, kerkarchief, Stokregister.
  • Lierde, Gemeente-archief Sint-Maria-Lierde, 8611.3.
  • DE BROUWER J. 1975: Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Deel V, Dendermonde, 318.
  • HITCHINSON F. & DEVOS P. 1996: Sint-Maria-Lierde, Lierde, 22, 34.
  • MAROYE M. 1997: De afbraak van de pastorij van St.-Maria-Lierde in 1875, Triverius XXVII.4, 62-66.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2000


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie Sint-Maria-Magdalenaparochie met kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74260 (Geraadpleegd op 04-08-2020)