Art-nouveau-winkelhuis met diamantslijperij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Provinciestraat
Locatie Provinciestraat 271, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-nouveau-winkelhuis met diamantslijperij

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze woning werd samen met het links aansluitende huis gebouwd rond 1912 naar ontwerp van architect Jacques De Weerdt. Nummer 269 werd gebouwd als een café, de woning op nummer 271 was een winkelhuis met achterliggende diamantslijperij. Opdrachtgever was A. Van Erkelen, wonende in de Verlatstraat 27, centraal in de Antwerpse diamantwijk.

Beide huizen waren gekenmerkt door houten winkelpuien op de begane grond en witte bakstenen lijstgevels met fraai uitgewerkte dakvensters. De linkse woning was klassieker uitgewerkt, zonder invloed van de art nouveau, en is later ook verhoogd en verbouwd, onder meer met verwijdering van de cafépui, de decoratie en het schrijnwerk.

Bij nummer 271 zijn sierelementen en structuur van de winkelpui wel bewaard. Het is een woning in sobere art-nouveaustijl, drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Parement van witte baksteen met groene bakstenen en hardstenen sierbanden en neoklassieke decoratieve panelen in witte natuursteen. Op de begane grond, een houten winkelpui waarvan de art-nouveau-roedeverdeling is verdwenen, en een sierlijk smeedijzeren balkon op derde bouwlaag. Spiegelboog- en hoefijzerboogvensters. Centraal tweeledig dakvenster met art-nouveau-fronton dat achter PVC-panelen is verdwenen.

De woning heeft een klassieke enkelhuisplattegrond, die evenwel werd aangepast aan de dubbele functie van de woning. Via de deur rechts in de winkelpui was de winkelruimte bereikbaar, maar ook het trappenhuis voor de bovenliggende woning. De deur in de linker travee leidt via een hele lange gang naar de achterliggende slijperij.

De diamantslijperij, een functioneel langwerpig gebouw onder platte bedaking achter de woning, met één gevel tegen de gemeenschappelijke muur rechts en één vrije, van grote vensterpartijen voorziene langsgevel, is qua volume nog bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1912 # 1041.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Provinciestraat

Provinciestraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.