Pastorie Sint-Godardusparochie met omringende, ommuurde tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Bekkerzeel
Straat Schutstraat
Locatie Schutstraat 2, Asse (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Asse (adrescontroles: 24-08-2007 - 24-08-2007).
  • Herinventarisatie Asse (geografische herinventarisatie: 02-05-2003 - 01-04-2004).
  • Inventarisatie Asse (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie met omringende, ommuurde tuin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Godardusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie met omringende, ommuurde tuin, evenals de kerk gebouwd in 1764 in opdracht van de abdij van Groot-Bijgaarden. Tijdens de Brabantse Omwenteling vond hier op 30 augustus 1789 de ontmoeting plaats tussen advocaat Jan Frans Vonck en generaal Jan André vander Mersch die het bevel over de patriotten kreeg, zie gedenkplaat op de omheiningsmuur.

Toegankelijk via een smeedijzeren hek, gevat tussen gietijzeren zuiltjes. Bijkomend ijzeren toegangshek in de fgeschuinde noordwesthoek. De pastorie werd met inbegrip van de ommuring en de hekkens beschermd als monument bij Besluit van 13 november 2002 en maakt bovendien deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Bekkerzeel (Besluit van dezelfde datum).

Verankerde baksteenbouw met contrasterende verwerking van zandsteen voor de plint en de hoekkettingen. Het uitzicht beantwoordt aan de klassieke typologie, een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd, leien schilddak met de nok parallel aan de straat en volgens een foto uit de jaren 1920 eertijds voorzien van dakkapellen. Lijstgevel met dubbelhuisopstand, gemarkeerd door voorheen beluikte segmentboogvensters in een vlakke, hardstenen omlijsting voorzien van steenkapperstekens die naar analogie van elders gevonden tekens thuishoren in de tweede helft van de achttiende eeuw; vernieuwde luiken op de begane grond en dito schrijnwerk.

Deur in hardstenen Lodewijk XV-omlijsting met schouderboog en schelpvormige sluitsteen onder kroonlijst met gestrekte uiteinden; rozetten in de zwikken. Identieke achtergevel, doch met minder uitgewerkte deuromlijsting. Links aanbouwsel van één bouwlaag met gelijkaardig uitzicht en gerecupereerd(?) korfboogdeurtje in een kwarthol geprofileerde, zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten.

Interieur met bewaarde, klassieke indeling: centrale gang met links en rechts twee achter elkaar liggende kamers. Hal met hardstenen vloer en rechte balustertrap; voorts enkele paneeldeuren en een ruime, overwelfde kelder. Annex met natuurstenen vloer en oude waterpomp met bekken van blauwe hardsteen.

  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire Belgique et Nord de la France, s.l., 1994.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bekkerzeel

Kleistraat, Notelaarstraat, Processiestraat, Schutstraat, Sint-Godardusstraat (Asse), Bekkerzeelstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schutstraat

Schutstraat (Asse)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Pastorie Sint-Godardusparochie met omringende, ommuurde tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76781 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.