erfgoedobject

't Leenhof

bouwkundig element
ID: 77151   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77151

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Leenhof
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Assebroek
  Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1978

Beschrijving

Zogenaamd "'T LEENHOF" zie opschrift, voormalig neerhof van het "Leenhof", voor het eerst vermeld in 1201. Heden in gebruik als restaurant. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Koninklijk Besluit van 28/11/1978.

Dit leen was het belangrijkste van Assebroek en was afhankelijk van de Burg van Brugge. Het Leenhof bezat 70 achterlenen en had een eigen, lage rechtsmacht. Zeker vanaf de 13de eeuw tot 1795 heersen hier de heren van Assebroek, behorend tot prominente adellijke families uit het graafschap Vlaanderen. Ze konden beslag leggen op een deel van de tienden van Sijsele, Oedelem, Assebroek en Sint-Katarina. Verder dienden zij ook de Mariabrug te onderhouden, de belangrijke brug waar de wegen vanuit Gent en Kortrijk in Brugge toekwamen. Sommige archeologen brengen het Leenhof in verband met de circulaire structuur, gelegen ten zuiden van de Kerkdreef (zie Michel Van Hammestraat). Dat in de cirkelstructuur het opperhof zou zijn gelokaliseerd met het Leenhof als neerhof is een hypothese.

De hoeve van het leenhof staat aangeduid op een kaart van 1772, getekend, volgens de gegevens van de ommeloper, door landmeter Igantius Drubbel. Het domein, met boomgaard paalt ten noorden aan de dreef naar de kerk, ten oosten aan het kerkhof, ten zuiden aan de "dreve competerende den heere van Assebroeck" (zie Kerkdreef) en ten westen aan een dreef lopend van noord naar zuid. Het woonhuis staat dwars op de Kerkdreef, aan de noordkant liggen twee bijgebouwen. In 1882 wordt, tegen de zuidgevel van het woonhuis, een schuur aangebouwd. Het gebouw geraakt in de loop van de 20ste eeuw in verval tot het in 1984 grondig wordt gerestaureerd en gerenoveerd volgens een ontwerp van architect Hubert Davans (Brugge). Van het woonhuis zijn de nog aanwezige elementen (gevels, balklagen en dakconstructie) zoveel mogelijk bewaard, de schuur uit 1882 werd gesloopt en gereconstrueerd.
Heden sterk gerenoveerde, 18de-eeuwse woning met aangebouwde (gereconstrueerde) schuur, ingericht als restaurant. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw, boven gepekte plint en onder pannen zadeldak. Voormalig boerenhuis met twee opkamertraveeën, rechthoekige, beluikte vensters met schrijnwerk volgens oud model. De deur heeft een roodbakstenen omlijsting met oren. Het dakvenster met korfboogvenster is, tijdens de restauratie, terug op de oorspronkelijke plaats gebracht. De voormalige schuur heeft twee boogvormige doorritten.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen , nummer 276.
 • BOSSU J., Het dorp van Assebroek in de 17de en 18de eeuw, in Arsbroek, 1997, pagina's 5-28.
 • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina's 42-47.
 • DAVANS H., Restauratie van het "Leenhof" te Assebroek, in Arsbroek, 1984, pagina's 17-19.
 • SOERS K., Archeologische inventaris Vlaanderen, Band IX, Assebroek, 1987, pagina 169 en pagina's 278-280.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Assebroek
  Jacobus Roelofstraat, Kerklaan, Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

 • Is deel van
  Pastoor Verhaegheplein
  Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: 't Leenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77151 (Geraadpleegd op 15-10-2019)