erfgoedobject

Begraafplaats Oostkerke

bouwkundig element
ID
78436
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78436

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begraafplaats na de Eerste Wereldoorlog heraangelegd op de plaats van de vooroorlogse dorpskern. Rechthoekige aanleg met centrale laan afgezoomd met lindes naar een achterin gelegen kapel. Op de vier hoeken, vier notelaars en aan de oostzijde afgeschermd door middel van platanen. Enkele laat 19de-eeuwse, doch hoofdzakelijk 20ste-eeuwse arduinen grafmonumenten. Onder meer aan linkerzijde, gedenksteen voor soldaat Gustave Prevost gesneuveld op 30 november 1914, alsook achterin, grafsteen van het Gemenebest van de Tweede Wereldoorlog.

Achterin gelegen kapelletje opgericht in de jaren 1920 ter nagedachtenis van de overleden parochiepriesters. Georiënteerd, eenbeukig bakstenen kapelletje van drie traveeën op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak. Verjongende hoeksteunberen en omlopend bakstenen druippad. Westgevel, met overkragende daklijst op korbelen en centrale spitsboogvormige geprofileerde toegang met vleugeldeur. Onbepleisterd interieur met verzorgd houten spitstongewelf en eenvoudig houten altaar.

  • Inventarisatie van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Op de begraafplaats is er een gedenksteen voor Prévost. Gustave Prévost was soldaat bij het 3de Jagers te Voet en overleed te Oostkerke op 30 november 1914.

Achteraan op het kerkhof staat een neogotische kapel in gele baksteen, gebouwd op de plaats van de vooroorlogse kerk van Oostkerke, met een gedenkplaat ter herinnering aan drie overleden pastoors.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Begraafplaats Oostkerke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78436 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.