erfgoedobject

Begraafplaats Oostkerke

bouwkundig element
ID
78436
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78436

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begraafplaats na de Eerste Wereldoorlog heraangelegd op de plaats van de vooroorlogse dorpskern. Rechthoekige aanleg met centrale laan afgezoomd met lindes naar een achterin gelegen kapel. Op de vier hoeken, vier notelaars en aan de oostzijde afgeschermd door middel van platanen. Enkele laat 19de-eeuwse, doch hoofdzakelijk 20ste-eeuwse arduinen grafmonumenten. Onder meer aan linkerzijde, gedenksteen voor soldaat Gustave Prevost gesneuveld op 30 november 1914, alsook achterin, grafsteen van het Gemenebest van de Tweede Wereldoorlog.

Achterin gelegen kapelletje opgericht in de jaren 1920 ter nagedachtenis van de overleden parochiepriesters. Georiënteerd, eenbeukig bakstenen kapelletje van drie traveeën op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak. Verjongende hoeksteunberen en omlopend bakstenen druippad. Westgevel, met overkragende daklijst op korbelen en centrale spitsboogvormige geprofileerde toegang met vleugeldeur. Onbepleisterd interieur met verzorgd houten spitstongewelf en eenvoudig houten altaar.

  • Inventarisatie van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :

Aanvullende informatie

Achteraan op het kerkhof: neogotische kapel in gele baksteen, gebouwd op de plaats van de vooroorlogse kerk van Oostkerke. Zadeldak. Steunberen aan de vier hoeken. Voorgevel met spitsboogvormige poort, met daarboven beeld van Christus aan het kruis. Links van de poort plaat ter herinnering aan drie overleden pastoors, nl. Felix Degrendel, Gustaaf Vanderstraete en Gerard Bossuyt. Beide zijgevels met twee spitsboogvormige en een rond venster, telkens met glas-in-lood.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie, Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begraafplaats Oostkerke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78436 (Geraadpleegd op )