erfgoedobject

Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers

bouwkundig element
ID: 78470   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78470

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oude Zeedijk z.nr. Gedenkzuil van 1930 voor de tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers. Vierkant arduinen gedenkteken met bekronende gestileerde obuskop. Inscripties: "2DE BATTERIJ VAN DE 2DE G.Z.H. HEEFT HIER POST GEVAT VAN 28 JULI 1915 TOT 17 JANUARI 1918" en "DE OUD-MANSCHAPPEN DER 2DE BATTERIJ VAN DE 2DE G.Z.H. HEBBEN ZICH VEREENIGD OP 15 JUNI 1930 OM DEES GEDENKTEEKEN AAN HUNNE GESNEUVELDEN OP TE RICHTEN" en een opsomming van de gesneuvelden.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 304.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol, Missiaen, Halewijn


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78470 (Geraadpleegd op 23-05-2019)