Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Oudekapelle
Straat Oude Zeedijk
Locatie Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens
Dateringinterbellum
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Oude Zeedijk z.nr. Gedenkzuil van 1930 voor de tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers. Vierkant arduinen gedenkteken met bekronende gestileerde obuskop. Inscripties: "2DE BATTERIJ VAN DE 2DE G.Z.H. HEEFT HIER POST GEVAT VAN 28 JULI 1915 TOT 17 JANUARI 1918" en "DE OUD-MANSCHAPPEN DER 2DE BATTERIJ VAN DE 2DE G.Z.H. HEBBEN ZICH VEREENIGD OP 15 JUNI 1930 OM DEES GEDENKTEEKEN AAN HUNNE GESNEUVELDEN OP TE RICHTEN" en een opsomming van de gesneuvelden.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 304.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oude Zeedijk (Oudekapelle)

Oude Zeedijk (Diksmuide)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78470 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.