erfgoedobject

Duitse bunker

bouwkundig element
ID
78574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78574

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bovengrondse militaire constructie, gelegen in een weide achter de bebouwing van de Kortewildestraat, tegen (ten noordoosten van) de dorpskom van Vladslo. Te bereiken via een landbouwpad.

Historische achtergrond

Dankzij een Britse tekening, gebaseerd op een veroverde Duitse schets van 15 november 1917 en waarvan het type min of meer overeenstemt, kan de constructie als volgt geïnterpreteerd worden.

De twee grote ruimtes zouden als schuilplaatsen voor manschappen gefungeerd hebben: tien man per ruimte, die in elke ruimte in twee etages te slapen gelegd werden. De uitsparingen in de middelste binnenmuur dienden vermoedelijk voor een kachel met verluchtingspijp (in tegenstelling tot de schets is in het kruipgat geen gat voor een kachelpijp te zien). Deze twee ruimtes werden afgesloten met (vermoedelijk stalen) deuren, die naar buiten toe opengingen (zodoende waren de binnenruimtes extra beschermd tegen eventuele schokken van een voltreffer). De hengsels van die deuren zijn nog bewaard gebleven.

Via het gat in het dak van de kleine ruimte, kon het dak bereikt worden, vanaf waar de vijand onder vuur genomen kon worden. Op de tekening is te zien hoe een pijp tussen de kleine ruimte en de rechtse grote ruimte diende als communicatiebuis (bijvoorbeeld om te verwittigen wanneer er alarm was). Volgens de tekening zouden de puinen bij de achtermuur kunnen gediend hebben voor een uitstekende, lagere muur, die fungeerde als borstwering, van waarop men dus onder bescherming van de hogere achtermuur, de vijand onder vuur kon nemen. Aan de linkerkant zouden trapjes in de betonnen achtermuur aanwezig zijn, maar aangezien deze achtermuur tot puin herschapen is, kan dit niet met zekerheid gezegd worden. De vermoedelijke grote uitsparing in de gang ter hoogte van deze uitstekende muur zou als opbergplaats gediend hebben.

Beschrijving

Bovengrondse betonnen militaire constructie. De constructie kan als het ware opgedeeld worden in een groter deel (in de vorm van een rechthoek) met eraan een kleine bijbouw en meet in zijn totaal circa L. 10 x Br. 7.50m. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Het dak helt lichtjes af. De achterkant, naar het noordoosten gericht, bevat drie toegangen, waarvan twee grote en één kleinere. Deze achterkant heeft een voltreffer gekregen, waardoor de bewapening, bestaande uit ronde ijzers, zichtbaar geworden is en een deel van de muur tot puin herleid is. Er zijn nog enkele kleine vierkante gaten in deze buitenmuur zichtbaar.

De twee grote toegangen worden met mekaar verbonden door een gang, die op zijn beurt via twee deuropeningen uitgeeft op twee rechthoekige ruimtes van circa H. 180 x L. 400 x Br. 400 cm. Er zijn nog hengels aan die deuropeningen aanwezig, evenals twee kleine kijkgaten tussen de ruimtes en de gang. De ijzeren profielen, waarmee het plafond verstevigd is, zijn nog zichtbaar evenals de op regelmaat geplaatste verticale houten planken in de muren. Hier en daar zijn ook nog horizontale houten planken in de muren aanwezig, evenals uitsparingen in de muren. De twee ruimtes worden onderling nog eens verbonden door een kruipgat (circa H. 70 x Br. 55 x D. 100cm), dat zich zo'n 30cm boven de grond bevindt.

Een deel van de gang die de twee buiten- en binnentoegangen verbindt, is ingestort. De afwerking en de resten van het beton doen een grote uitsparing in die gang vermoeden, op zo'n manier zodat een deel van de buitenmuur ook een stuk moet uitgestoken hebben.

De kleine deuropening (circa H. 100 x Br. 70 x D. 50cm) uiterst rechts geeft toegang tot een kleine, hoge ruimte (circa H.200 x Br. 125 x D. 160cm), met een gat door het plafond met een diameter van circa 60cm en hoogte 120cm. De ijzers, die de trap naar dit gat vormden, zijn nog steeds stevig in de muur verankerd.

  • S.N. 1992: Projekt: Monumentenwacht 1914/18, Shrapnel, juli, 34-36.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Dit type bunker werd ook wel Einheitsunterstand genoemd en werd als standaardtype vaak opgetrokken binnen het gebied van het Vierde Duitse Leger. 

  • DECOODT H. 2016: Bunkers uit de Eerste Wereldoorlog in het Duitse hinterland, onuitgegeven criterianota Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duitse bunker [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78574 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.