erfgoedobject

Gedenkteken

bouwkundig element
ID: 79399   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79399

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gedenkteken
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

4e-Liniestraat z.nr. Gedenkteken voor de regimenten die betrokken waren bij de slag bij Houthulst van 28 september 1918, m.n. het 4de, 23ste, 24ste linieregiment, het 7de artillerieregiment en het 7de genieregiment. Oprichtingsjaartal niet bekend.
Monument van blauwe hardsteen, op een basis in rode baksteen: tweedelige sokkel waarop twee kruisen met ertussen een metalen zwaard met de punt naar beneden gericht. Op de kruisen in bronzen cijfers: "1914"/ "1918" , op de sokkel "23e" met erboven kroon. Aan weerszijden van de sokkel, rechthoekige gedenkstenen met bronzen tekstplaat: "HULDE AAN DE OVERWINNAARS VAN HET BOS VAN HOUHULST 4E-23E-24E LINIEREGIMENTEN 7E-ATILLERIE-7E GENIE/ 28 SEPTEMBER 1918" (zelfde tekst in het Frans).
Verzorgd perk afgeboord door hoge gekleurde beukenhaag.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen. Deel 2, Brugge, 1995, p 130-131.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, GemeenteĀ  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol, Missiaen, Halewijn


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gedenkteken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79399 (Geraadpleegd op 20-05-2019)