Gedenkteken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkteken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

4e-Liniestraat z.nr. Gedenkteken voor de regimenten die betrokken waren bij de slag bij Houthulst van 28 september 1918, m.n. het 4de, 23ste, 24ste linieregiment, het 7de artillerieregiment en het 7de genieregiment. Oprichtingsjaartal niet bekend.
Monument van blauwe hardsteen, op een basis in rode baksteen: tweedelige sokkel waarop twee kruisen met ertussen een metalen zwaard met de punt naar beneden gericht. Op de kruisen in bronzen cijfers: "1914"/ "1918" , op de sokkel "23e" met erboven kroon. Aan weerszijden van de sokkel, rechthoekige gedenkstenen met bronzen tekstplaat: "HULDE AAN DE OVERWINNAARS VAN HET BOS VAN HOUHULST 4E-23E-24E LINIEREGIMENTEN 7E-ATILLERIE-7E GENIE/ 28 SEPTEMBER 1918" (zelfde tekst in het Frans).
Verzorgd perk afgeboord door hoge gekleurde beukenhaag.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen. Deel 2, Brugge, 1995, p 130-131.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van 4e-Liniestraat

Houthulst (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.