Naamsteen Luigem schiereiland

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Merkem
Straat Westbroekstraat
Locatie Westbroekstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Naamsteen Luigem schiereiland

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringvanaf 1975
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

In 1987 opgericht op initiatief van de provincie West-Vlaanderen ter herinnering aan "Luigem", een stelling opgericht op een schiereiland te midden van het onder water gezette oorlogsgebied in het noorden van de sector Merkem.
Op 21 oktober 1914 werd het gehucht "Luigem" door oprukkende Duitsers ingenomen. Door de onderwaterzetting in november 1914 bleef enkel de hoger gelegen steenweg Noordschote-Luigem nog begaanbaar en werd "Luigem" uitgebouwd als een Duitse stelling, terwijl de Fransen ten westen hiervan een stelling namen ter hoogte van het gehucht de Drie Grachten (cf. Drie Grachtensteenweg, z.nr.). In de nacht van 9 op 10 november 1914 ondernamen de Fransen, waaronder vooral Zoeaven een mislukte aanval op de Duitse stelling "Luigem" met zware verliezen als gevolg. Een Duitse tegenaanval in de nacht van 11 op 12 november 1914 op de Franse voorpost "Drie Grachten" mislukte eveneens. Op 29 maart 1915 ondernamen de Duitsers met meer succes een tweede offensief op de voorpost "Drie Grachten", die sedert begin 1915 door Belgische troepen was overgenomen en door de Duitsers uiteindelijk op 8 april werd ingenomen en als Duitse voorpost werd ingericht. In de periode 1915-1917 maakten "Luigem", "Drie Grachten" en "Merkem" deel uit van de Duitse rustsector, waarbij de stelling "Luigem" volledig beschermd werd door het omliggende water en enkel bereikt kon worden via loopbruggen. Ondanks dit belangrijk strategisch voordeel werd "Luigem" op 27 oktober 1917 toch heroverd door het 2de Bataljon Karabiniers. Dit offensief strandde evenwel ter hoogte van de lijn Blankaert-de Kippe-Aschhoop en de rand van het Vrijbos.

Vrijstaand gedenkteken naar ontwerp van J. Vansteenkiste (Brugge) samengesteld uit sokkel in spanbeton en ruitvormige gedenksteen in witte natuursteen met het opschrift: "LUIGEM SCHIEREILAND 1914-1918".

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek" en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen). JACOBS M., Naamstenen 1914-1918, Brugge, 1988, p. 82-87.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2006

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westbroekstraat

Westbroekstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.