erfgoedobject

Gedenkkapel van het Heilig Hart

bouwkundig element
ID
79736
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79736

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gedenkkapel van het Heilig Hart
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dudzele
  Deze bescherming is geldig sinds 21-08-1979

Beschrijving

Gedenkkapel van het Heilig Hart voor de gesneuvelden (Eerste en Tweede Wereldoorlog). Gebouwd in 1919 naar ontwerp van architect René Cauwe (Brugge).

Neogotische kapel met schip en driezijdig koor afgedekt met leien zadeldak. Verankerde rode baksteenbouw, voor- en zijgevel voorzien van steunberen afgedekt met arduinen dekstukken. Bekronende kruisbloem. Hoofdgevel met rechthoekige plaat van zandsteen met opschrift "1914-1918 / 1940-1945" opengewerkt met tudorboogdeur en spitsboogvenster met bakstenen maaswerk en glas-in-loodramen. Gelijkaardige vensteropeningen in de andere gevels.

Interieur. Houten tongewelf. bepleisterde muren met twee veelhoekige halfzuilen in het schip en twee in apsis. Bevloering deels in mozaïek. Altaar op een arduinen trede voorzien van mozaiëkbevloering. Twee blindvensters met hardstenen tekstplaten met namen van de slachtoffers, bekronend kruis.

 • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief Dudzele, bouwvergunningen, nummer 309/19.
 • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ..., Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 1996, p. 93-94.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Dudzele

 • Is deel van
  Westkapelse Steenweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkkapel van het Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79736 (Geraadpleegd op 15-06-2021)