erfgoedobject

Stadsontvangstkantoor Stadsassyse

bouwkundig element
ID
81956
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81956

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig stadsontvangstkantoor zogenaamd "Stadsassyse". Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen) en twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, uit de 16de eeuw. In 1872 verhoogd van twee naar drie bouwlagen met uitzondering van gedeelte achter de zijgevel en kleine wijzigingen aan de zijgevel. In 1962-1963, toevoegen leien afdakje boven pui. Historiserend gerestaureerd in 1970 naar ontwerp van architect R. Platteeuw (Brugge) onder meer deels herbouwen van de plein- en Reiegevels, aanbrengen aan pleinzijde van plint van Vaurionsteen, vervangen van de 19de-eeuwse bovenvensters van zijgevel door kruiskozijnen, vernieuwen van het houtwerk, aanbrengen van glas in lood en invoegen van houten staande band versierd met gesmede haken in plaats van vroegere muizentandlijst; laatst genoemde restauratie gebaseerd op schilderij van 1788 van J. Beerblock. Vrij banale bakstenen pleingevel. Schoorsteenschacht tussen de vierde en vijfde travee.

Zijgevel: laatgotische, verankerde, bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk). Korfboogdeur onder cartouche met twee vissen (1872) in samengestelde nis; drielicht (1872) in korfboognis met maaswerkversiering in bovenlicht. Bovenverdieping geritmeerd door Brugse travee, type II met spitsboogafsluiting en doorgetrokken penant eindigend op 2 treden; kruiskozijnen onder rijk maaswerk. Verweerde cartouche op de middenpenant.

Reiegevel met rechthoekige openingen, ook voor de kelder; verankerde schoorsteenschacht boven de uiterst rechtse travee.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2/1872, nr. 648/1962, nr. 519/1970.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 168-169.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 140.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 1994, p. 34-35.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadsontvangstkantoor Stadsassyse [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81956 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.