erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
82122
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82122

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Breedhuis van drie/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen; nieuwe, klimmende dakkapel), met kern uit de eerste helft van de 14de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1999-2001 naar ontwerp van architecten K. Lansoght en G. Vandenabeele (Brugge): verwijderen van twee garagepoorten en herinrichten als woning. Geel beschilderde lijstgevel van baksteen uit de 17de eeuw in plaats van houten, overkragende gevel, zie sporen van muurstijlen en korbelen in moerbalk; bepleisterde donkergrijze plint. Links, tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten waarboven sporen van een strek en een ontlastingsboog met open voeg; hersteld rechthoekig benedenvenster met afgeschuinde dagkanten, strek onder een behouden ontlastingsboog; nieuwe rechthoekige deur onder strek. Twee centrale, rechthoekige bovenvensters met afgeschuinde dagkanten onder natuurstenen gedeelde latei wijzend op de vroegere tussenstijl; twee rondboogvensters met geblokte boogrug in de zijtravee. De achtergevel bewaart op de begane grond binnenin twee hoge kaarsnissen, afgedekt met een driepas, en sporen van een smalle deuropening in de rechter travee; op de bovenverdieping smalle deuropening, vier kaarsnissen met driepassen, een vierkante vensternis met oculus en resten van een lavabonis.

Interieur. Bewaarde moer- en kinderbalken met sporen van in de loop van de 17de eeuw verwijderde muurstijlen en korbelen. Op bovenverdieping, monumentale 15de-eeuwse haard met zandstenen wangen, bekroond door twee engelfiguren met sporen van polychromie en een mijterboogvormige, zandstenen schouwbalk onder twee ontlastingsbogen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Cel Monumenten en Landschappen, verslag bouwhistorisch onderzoek opgemaakt door D. Van Eenhooge, 5 mei 2000.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 280.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82122 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.