erfgoedobject

Klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo

bouwkundig element
ID
82240
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82240

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo, gefaseerd opgebouwd na hun aankomst in Brugge in 1851 en meteen deels gebruikt als bewaarschool opgericht door L. d'Hanin de Moerkerke en M. de Bie; tot op heden weeshuis. Vroegste Brugse voorbeeld van "burgerlijke neogotiek". Twee bakstenen vleugels onder zadeldaken (nok parallel aan het plein; Vlaamse pannen en leien), van respectievelijk acht traveeën en twee bouwlagen, gebouwd in "1851" en "1857", zie dateringen op de witstenen deurlatei, en rechter vleugel van acht traveeën en drie bouwlagen, gebouwd in "1882" – zie ronde gevelstenen in topstukken - naar ontwerp van architect E. Carpentier (Beloeil); laatst genoemde constructie vervangt volgens bouwaanvraag een jongere neogotische vleugel van 1857 en een mogelijk 17de-eeuwse trapgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1996-1997. Gaaf bewaarde, neogotische gevelwand links kenmerkend voor de vroegste voorbeelden van deze stijl door de vrij eenvoudige toepassing van de Brugse travee, type I. en door het aflijnend entablement met boogfries onder de gekanteelde borstwering. Twee smalle deurrisalieten uitlopend op een tuitgevel met kruisbekroning; spitsboogdeuromlijsting met gestrekte, gedateerde tussendorpel en vierpastracering in het bovenlicht; bekronende neogotische nis van Euvillesteen met beelden van Heilige Vicenzo a Paolo en de Heilige Maagd op een console met gepolychromeerde wapenschilden. Achteraan, twee oudere panden, respectievelijk uit de 17de en de 18de eeuw afgewerkt met een verankerde bakstenen tuit- en trapgevel (8 treden + topstuk). Neogotische kapel van 1858 naar ontwerp van J. (de) Bethune; zaalkapel van drie traveeën en driehoekige sluiting; oorspronkelijke beschildering volledig overschilderd en origineel glaswerk vervangen door hedendaagse variante. Rechter vleugel met gelijksoortige ordonnantie, doch verrijkt met maaswerk op de borstweringen en in de boogvelden en entablement met muizentandfries. Spitse, houten dakkapellen met windborden. Spitsboogdeuren met gestrekte tussendorpel en geprofileerde druiplijst met natuurstenen kruisbloem onder bovenlicht met neogotische tracering. Minder uitgewerkte achtergevel met twee aangebouwde torens onder ingesnoerde leien spits.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 133/1857, nr. 224/1882.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 437.
  • ROTSAERT K., De eerste bewaarscholen in Brugge, in Brugs Ommeland, XXX, 1999, nr. 1, p. 5-17.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82240 (Geraadpleegd op 12-06-2021)