Pastorie van de Begijnhofparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijngaardplein
Locatie Wijngaardplein 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Begijnhofparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beschrijving

Voormalige pastorie van de sinds de 13de eeuw opgerichte Begijnhofparochie - zoals gebruikelijk gelegen buiten het hof - zie op kaart van Popp (1865) met aanduiding van het zogenaamde "Maison curiale". Hoekpand van vier ongelijke + vijf traveeën en twee bouwlagen onder achteraan afgewolfd zadeldakdak (nok loodrecht op het plein; Vlaamse pannen,); oorspronkelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch gevel gesloopt en herbouwd als "Kunstige Herstelling" van 1905 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge).

Neobarokke, verankerde, bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk waarop bolmotief) met gebruik van Euvillesteen voor plint en sierelementen. Typische hoek- en negblokken, geblokte deuromlijsting met oren en druiplijst, geblokte ontlastingsbogen met open voeg en mascarons, bolkozijnen en speklagen. Glas-in-loodramen. Rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting met oren en groot, gedeeld bovenlicht. Beeld van Maria met Kind uit de 17de tot de 18de eeuw. Smeedijzeren lantaarn met vergulde versiering.

Oudere, verankerde zijgevel met meerdere bouwsporen. Bronzen herdenkingsplaat met bas-reliëfvoorstelling van "HECTOR HOORNAERT PASTOR / 1851-1922", gesigneerd Huygelin. Voorts vensters, op de eerste bouwlaag met diefijzers. Twee imposante, verankerde schoorsteenschachten. Aan noordzijde, dakvenster met verankerde puntgevel en venster in segmentboognis. Verankerde, bakstenen tuinmuur. Aansluitende haakse vleugel van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder afgesnuite bedaking, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde, bakstenen lijstgevel afgeboord door kooflijst, ter hoogte van de rechter travee ingebouwd door lagere aanbouw. Rechthoekige vensters en één groot rondboogvenster met glas-in-loodraam ter hoogte van trappenhuis.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1977.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 124.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 438.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 88.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse Stand- en Borstbeelden. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1989, p. 59-62.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijngaardplein

Wijngaardplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.