Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Annarei
Locatie Sint-Annarei 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) + lagere traveeën 18de-eeuws uitzicht doch met oude 16de-eeuwse elementen zoals de rechthoekige muuropeningen in doorlopende rechthoekige nissen met afgeschuinde dagkanten. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1994 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge). Verankerde bakstenen beigebeschilderde lijstgevel met driehoekige frontonbekroning voorzien van een liggende ovale oculus. Bepleisterde en grijs beschilderde plint. Bewaard 19de-eeuws schrijnwerk.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1843/1989.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 332.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Annarei

Sint-Annarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.