Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Annarei
Locatie Sint-Annarei 22, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis en bijgebouw: gevels en bedaking
gelegen te Sint-Annarei 22 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Blekerstraat. Dubbelhuis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder complexe bedaking, vooraan een leien mansardedak met twee koperen siervazen. Herenhuis met vermoedelijk oudere kern en samenvoeging van twee panden, zie achtergevel. Bepleisterde en wit beschilderde lijstgevel met haast gevelbreed risaliet van circa 1760-1770. Grijs beschilderde plint met betraliede rechthoekige kelderopeningen. Gevelgeleding door middel van hoge grijs beschilderde plint, de gekorniste puilijst en een hoofdgestel en omlopende kroonlijst. Segmentboogvensters met blokvormige sluitsteen en spiegels op de penanten. Geprofileerde arduinen deuromlijsting met een sluitsteen in rocaillevorm; 18de-eeuws steenhouwersmerk te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes). Latere aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw: schrijnwerk met neo-rococo-inslag en persiennes; middelste deurvenster van de bovenverdieping; balkon met sierlijke smeedijzeren leuning van 1869. Centrale houten dakkapel van 1870 met volutevormige klauwstukken, een gebogen bovenlijst met rococosnijwerk en een metalen sfeer geflankeerd door twee kleinere, slechts licht gewijzigde oorspronkelijke: schouderboog bekroning boven een een schelpmotief. Arduinen bordestrap met fraai versierde smeedijzeren leuning.

Interieur. Rijke interieuraankleding met vestibule, bordestrap met leuning en trappaal in houtsnijwerk. Twee kamers met 18de-eeuwse aankleding, zie lambriseringen, stucwerk en schouwen. In een salon drie deurstukken en een geschilderd tafereel op de schouwmantel van schilder J. Garemijn. Een salon met plafondbeschildering in trompe-l'oeil.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 85/1869, 129/1870.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 333.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 433, p. 58, 157, 686-687.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Annarei

Sint-Annarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.