erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 83454   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83454

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Blekerstraat. Dubbelhuis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder complexe bedaking, vooraan een leien mansardedak met twee koperen siervazen. Herenhuis met vermoedelijk oudere kern en samenvoeging van twee panden, zie achtergevel. Bepleisterde en wit beschilderde lijstgevel met haast gevelbreed risaliet van circa 1760-1770. Grijs beschilderde plint met betraliede rechthoekige kelderopeningen. Gevelgeleding door middel van hoge grijs beschilderde plint, de gekorniste puilijst en een hoofdgestel en omlopende kroonlijst. Segmentboogvensters met blokvormige sluitsteen en spiegels op de penanten. Geprofileerde arduinen deuromlijsting met een sluitsteen in rocaillevorm; 18de-eeuws steenhouwersmerk te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes). Latere aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw: schrijnwerk met neo-rococo-inslag en persiennes; middelste deurvenster van de bovenverdieping; balkon met sierlijke smeedijzeren leuning van 1869. Centrale houten dakkapel van 1870 met volutevormige klauwstukken, een gebogen bovenlijst met rococosnijwerk en een metalen sfeer geflankeerd door twee kleinere, slechts licht gewijzigde oorspronkelijke: schouderboog bekroning boven een een schelpmotief. Arduinen bordestrap met fraai versierde smeedijzeren leuning.

Interieur. Rijke interieuraankleding met vestibule, bordestrap met leuning en trappaal in houtsnijwerk. Twee kamers met 18de-eeuwse aankleding, zie lambriseringen, stucwerk en schouwen. In een salon drie deurstukken en een geschilderd tafereel op de schouwmantel van schilder J. Garemijn. Een salon met plafondbeschildering in trompe-l'oeil.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 85/1869, 129/1870.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 333.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 433, p. 58, 157, 686-687.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83454 (Geraadpleegd op 08-08-2020)