Schans van Schilde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Schanslaan
Locatie Schanslaan zonder nummer, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schans van Schilde

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Antitankgracht

Deze bescherming is geldig sinds 31-05-2007.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schans (zie inleiding). Uitgevoerd ter vervollediging van de hoofdverdedigingslinie van de stad en voorzien bij wet van 30 maart 1906. Werken aangevat in 1909. Gelegen tussen de forten van 's Gravenwezel (noord) en Oelegem (zuid). Omwaterde eliptische constructie, bestaande uit voorfront en keelfront. Met uitzondering van keelfront overdekt met aarde. Bomvrije keelkazerne met vensters aan keerzijde. Heden ruïne op een sterk beboomd domein, dat in 1939 werd ingeschakeld in de anti-tankgracht.

  • DE HASQUE J., Anti-tankkanaal, in De Drie Rozen, Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring de Drie Rozen 's Gravenwezel, jaargang XVIII, nr. 69, 1984-1, 23-26).
  • HAVERMANS R., Militaire werken in Polder en Kempen benoorden Antwerpen, in Calmpthoutania. Orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout, jaargang XXIII, nrs. 1-2, 1971, 1-45.
  • HELLEPUTTE B., Oorlogsgeschiedenis van Schilde en omgeving. Ten tijde... van de Ulanen, in Scilla, Tijdschrift van de heemkundige kring van Schilde, jaargang VIII, 1975, 64-79.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Antitankgracht tussen fort Stabroek en fort Oelegem

Antwerpen, Brasschaat, Brecht, Kapellen, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schanslaan

Schanslaan (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.