erfgoedobject

Oude begraafplaats

bouwkundig element
ID: 87297   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87297

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Oude begraafplaats
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oude begraafplaats
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oude begraafplaats. In 1834 worden de graven van het zogenaamde "oud kerkhof" rond de Sint-Pietersbandenkerk overgebracht naar deze begraafplaats. In 1883 belangrijke vergroting. Sinds 1971 wordt de begraafplaats aan de Warandestraat gebruikt.

De begraafplaats is omzoomd door een beukenrij en een haag. Opbouw met centrale hoofdlaan waarop verschillende kleinere zijlanen aansluiten. Centraal een calvarie – hier herplaatst in 1880 - omzoomd door beuken. Calvarieberg met grafkelder. Nabij de calvarieberg, begraafplaats voorbehouden voor de clerus. De ruimtelijke indeling gaat samen met een sociale stratigrafie: de rijksten liggen op de hoofdas; hoe verder van de hoofdas verwijderd, hoe goedkoper de concessie was. Grafstenen uit diverse periodes zijn bewaard. Zuil-, pilaster- of pinakelvormige arduinen grafmonumenten uit de tweede helft van de 19de eeuw, met een neogotische of neoclassicistische inslag, onder meer het familiegraf Vandamme met doodssymboliek, tevens enkele grafmonumenten met beeld van engel bij het kruis. De arduinen grafstenen uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn in een aantal gevallen van de hand van beeldhouwer André Taeckens (Torhout, 1909-1965). Voor deze periode onder meer het familiegraf Logghe-Schotte met beeld van smekende vrouw, het graf van Gabrielle Fiems met beeld van gestileerde biddende figuur; tevens een aantal eenvoudige gietijzeren kruisen. 19de-eeuwse bakstenen grafkapel (familiegraf Delplace) en arduinen grafkapel Steelant.

  • Funerair erfgoed. Oude Begraafplaats Bruggestraat Torhout 1835-2017, folder uitgegeven door erfgoedraad en stadsbestuur, Torhout, 2007.
  • STAEL A., Torhoutse grafmonumenten, in De Roepsteen, Open monumentendag 1995, p. 18-26.
  • LECOMTE E. & PYCK M., De kerkelijke begraafplaats langs de Bruggestraat te Torhout, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout, 2002, p. 35-54.
  • MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 99.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oude begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87297 (Geraadpleegd op 21-10-2020)