Hovenierswoning van het kasteel Gruuthuse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Gruuthuselaan
Locatie Gruuthuselaan 1, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hovenierswoning van het kasteel Gruuthuse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gruuthusekasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Gruuthuse en bosboom

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gruuthuselaan nr. 3/ Stationsstraat. Voormalige hovenierswoning van het kasteel "Gruuthuse" (cf. Stationsstraat nr. 196). Deze kleine woning is gelegen op de zuidoosthoek van de Stationsstraat en de Gruuthuselaan en is toegankelijk via de aanpalende kasteeldreef, zogenaamd de Hogedreef (cf. Hogedreef). Tegen de oostkant van het huis is een muur opgetrokken die de moestuin van het kasteel omringt. Links van de woning is een doorgang naar die moestuin.
Het huis wordt volgens de gegevens van het kadaster in 1897 gebouwd in opdracht van Charles-Marie graaf d'Ursel en wordt in datzelfde jaar in gebruik genomen. In het huis woont de tuinman, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van het kasteelpark. Bij de woning worden in verschillende fasen serres gebouwd en afgebroken (vanaf midden 20ste eeuw).
Kleine bakstenen woning op een plint van Euvillesteen en afgedekt door een verspringend dak met blauw gesmoorde Vlaamse pannen. Onderkelderd huisje met quasi L-vormig grondplan en geïnspireerd door de cottagearchitectuur cf. typische overkragende dakranden, verspringende daken, de uitgewerkte houten ingangtravee met luifeltje, het fraaie houten balkonhekken en de vensters met kleine roedenverdelingen. Alle houtwerk van de voordeur en de balustrades is rood en wit beschilderd.
Naast de woning staat een imposante Moerbeiboom.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1897/12.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.