erfgoedobject

Gemeentepark De Valkaart

bouwkundig element
ID: 88051   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88051

Juridische gevolgen

Beschrijving

Stationsstraat nr. 99. Gemeentepark De Valkaart. Voormalig kasteelpark van het kasteel "Châlet Flore", thans gemeentepark met villa zogenaamd "'T VALKENNEST" (cf. beschilderd opschrift), cultuurcentrum De Schakel, Onze-Lieve-Vrouwkapel en de voormalige hoeve thans "'t Bloemenhuisje" (cf. Albrecht Rodenbachstraat nr. 46B).

Historiek. Volgens het kadaster laat baron Arthur Pecsteen-Peers in 1877 een pittoresk kasteeltje bouwen zogenaamd "Châlet Flore" met een bijhorend koetsgebouw, conciërgewoning, stalling en kasteeldomein. In 1918 wordt het kasteeldomein aangekocht door de heer Kervyn de Merendré, die de naam ervan verandert in "Le Chenoy". In 1953 wordt het kasteel afgebroken en herbouwd als de kleine villa zogenaamd "'t Valkennest".
In 1971 verkoopt de familie Kervyn de Merendré het eigendom aan de gemeente Oostkamp, die de bestaande gebouwen in het kader van het BPA Centrum-Oost na restauratie herbestemt als recreatie- en vergaderruimte en het park openstelt voor het publiek. Vandaag is het gemeentepark "De Valkaart" omgeven door sport-, cultuur- en vrijetijdsaccommodatie. Zo wordt het voormalige bijgebouw (voormalige stallingen en koetshuis) herdoopt tot cultureel centrum De Schakel. Op het einde van de jaren 1980 wordt het park aangelegd en enkele kleinere gebouwen, zoals de hovenierswoning (toen in gebruik als jeugdlokaal van de VKSJ) aan de Stationsstraat en een bergplaats afgebroken.

Beschrijving. Voormalig kasteeldomein aan de straatzijde voorzien van twee bakstenen pijlers met geprofileerde, natuurstenen bekroning en daartussen een bewaard ijzeren hekken. Deze pijlers dateren van de bouwperiode van het eerste kasteel cf. materiaalgebruik en bouwstijl.
Villa met beschilderd opschrift "'T VALKENNEST". Bepleisterde villa geïnspireerd op de cottagearchitectuur en meer bepaald de zogenaamde "hoevestijl" cf. vrij massief volume met vlakke, bepleisterde en beschilderde gevels onder een steil, pannen zadeldak met getopte dakvensters. Typische centrale toegangstrap tussen gebogen bakstenen muurtjes. Vernieuwd schrijnwerk.
Voormalig bijgebouw (thans cultuurcentrum De Schakel), in 1978 uitgebreid in noordelijke richting. Oorspronkelijk volume op een L-vormige plattegrond. (Heden wit beschilderde) baksteenbouw onder een pannen zadeldak doorbroken door twee dakvensters. Volgens een oude foto, eertijds enkel halve openingen, smalle deur en externe trap op de westelijke zijgevel cf. de nu tot venster omgevormde deuropening.

Park. Villa op lichte verhoging gebouwd en omgeven door een drietal graslanden en vijvers/waterpartijen. De graslanden en vijvers vormen de zichtlijnen binnen de parkaanleg. Eén vijver en grasland ligt langs de toegangsweg vanaf de Stationsstraat, met enkele begeleidende solitaire bomen of bomengroepjes. De vijver ten (zuid)oosten van de villa met omgevende bomen en de vijver ten noorden van de villa sluiten aan op een grasveld naar een bijgebouw.
Verspreid in het park zijn enkele parkelementen van diverse periodes bewaard gebleven: haag van haagbeuk, Zilverlinde, plataan, trompetboom aan villa, …

Kapel. In het park staat een kleine, bakstenen Onze-Lieve-Vrouwekapel gebouwd in 2001 ter vervanging van een oudere kapel, die dateerde uit het einde van de 19de eeuw en in het park van de familie Kervyn de Merendré stond.
Pijlerkapelletje in wit beschilderde baksteen (met plint en verbrede bovenbouw) onder een zadeldakje; rondboognis met Mariabeeldje. Omringd door een Lindeboom en enkele taxussen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1877/37, 1953/69, 1971/105, 1978/6, 1989/66.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. Een verzameling foto's van de vier Oostkampse deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 31.
BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (3), in De Merel, jg. 12, nr. 2, 1982, p. 32-33.
BOULJON B., Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nrs. 78 en 86.
CLAEYS G., Oostkamp in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1982, nr. 31.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Oostkamp, in Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Oostkamp-Outrijve, Assebroek, 2005.
DEMULDER J., De kapellen te Oostkamp, in Heemkundige Kring Oostkamp, jg. 2, nr. 4, 2001, p. 9-10.
PLASSCHAERT D., Jan Demulder, voorzitter heemkundige kring Oostkamp, in Honderd parochiebabbels uit Kerk en Leven, 2002-2004, Deel I (1-50), Oostkamp, 2004, p. 37.
VANDE GINSTE S., Archiefbeelden Oostkamp, 2005, p. 100, 104.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentepark De Valkaart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88051 (Geraadpleegd op 29-03-2020)