Gemeentelijke Begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Handzame
Straat Edewallestraat
Locatie Edewallestraat zonder nummer, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke Begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Edewallestraat z.nr. (tegenover nr. 37). Gemeentelijke Begraafplaats. Toegankelijk via smeedijzeren hek gevat tussen twee vierkante, bakstenen pijlers met gele baksteen voor horizontale belijning. Het perceel is afgezoomd door een ligustrumhaag en aan de straatzijde door twee rijen berken. Het centrale geasfalteerde pad verdeelt de begraafplaats in twee zones. Recente uitbreiding met nieuwe zone aan de achterzijde.
De begraafplaats is zeker reeds aangelegd voor de Eerste Wereldoorlog, bewaarde iconografie van 1916. Het oudste grafteken dateert van 1851. Verschillende monumentale blauwhardstenen familiegrafmonumenten, uit eind 19de eeuw, kruisen in cementrustiek uit het interbellum, gietijzeren kruisen uit begin 20ste eeuw.

Er is tevens een restant van een Duitse militaire begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog bewaard, met name een hardstenen voetstuk van een monument opgebouwd uit betonblokken. De Duitse militaire begraafplaats van Handzame situeerde zich naast de gemeentelijke begraafplaats. De eerste bijzettingen vonden plaats vanaf oktober 1914, de laatste in januari 1918. De meeste graven dateerden uit 1915-1916. Een apart deel was voorbehouden voor de doden van het Reserve Infanterieregiment 61: 36 graven van slachtoffers uit de periode oktober 1917 tot januari 1918 die vielen bij "Terrest" en het bos van Houthulst (gemeente Houthulst). In totaal lagen er 175 Duitse en twee Canadese militairen begraven. De militaire begraafplaats werd in 1928-1929 ontruimd. De stoffelijke overschotten werden overgebracht naar "Ehrenfriedhof Kortemark I" dat later ook ontruimd werd met overbrenging naar de Duitse militaire begraafplaats van Hooglede. Daar liggen de Duitse militairen afkomstig van de begraafplaats van Handzame in rijen 12-14. De Canadezen werden overgebracht naar Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery (Ieper).

De graftekens van zes leden van de luchtmacht van de Commonwealth, gesneuveld op 29 augustus 1941, zijn bewaard.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2002-2006).
BULCKE A., Inventaris van de begraafplaatsen van Kortemark, Handzame, Zarren en Werken, Kortemark, 1980.
LOWIE M., Handzame 1801-1976 dit was onze gemeente, Aartrijke, 1994, p. 61, 130, 143 (iconografie).
Monument en Tijd. Open Monumentendag Vlaanderen 10/09/2000, Kortemark, 2000 (Brochure), s.p.
www.cwgc.org (Commonwealth War Graves Commission)

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Edewallestraat (Handzame)

Edewallestraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.