Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 132346 | Landschappelijk element

Houtkant op talud holle weg

Aubelsestraat zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op het talud van een holle weg en bestaat uit hakhout van boswilg, hakhout van gewone es, eenstijlige meidoorn, hakhout en opgaande bomen van schietwilg, rode kornoelje en hakhout en opgaande bomen van zoete kers.


ID: 132354 | Landschappelijk element

Houtkant op talud bij holle weg

Aubelsestraat zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op een talud langs de holle weg. De soorten bestaan uit opgaande bomen en knotbomen van zomereik, hakhout van zoete kers, gele kornoelje, sleedoorn en roos. De geknotte eiken hebben een omtrek van meer dan drie meter. Er staan restanten van een geschoren meidoornhaag op de kop van het talud.


ID: 131849 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkanten bevinden zich zowel op de taluds parallel met de hoogtelijnen, als langs de holle weg dwars daarop, die de weg Berg met Heijdt verbindt. De houtkanten bestaan uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, rode kornoelje, sleedoorn, meidoorn, zomereik, hakhout van gewone hazelaar, knotbomen van haagbeuk, en hakhout van winterlinde.


ID: 131871 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg

Berg zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op het talud langs de holle wegen Berg en Veld. De houtkant bestaat uit hakhout van gewone hazelaar, gewone esdoorn en gewone es, veldesdoorn, meidoorn, roos, sleedoorn, zoete kers, ruwe berk en wilde liguster.


ID: 132360 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Berneauweg, Dalhemerweg (Voeren)
De houtkant staat op het talud op de valleirand van 'De Beek'. De gemengde houtkant bestaat uit hakhout van veldesdoorn, opvallend veel hakhout van iep en gewone robinia, opgaande bomen van gewone robinia, eenstijlige meidoorn, hakhout van zoete kers, opgaande bomen van gewone es, hakhout van boswilg, opgaande bomen van Canadapopulier, hakhout van gewone hazelaar, opgaande zomereiken van meer dan 3m omtrek, hakhout en opgaande bomen van gewone esdoorn, kruisbes, roos, gewone kardinaalsmuts, schietwilg en sleedoorn.


ID: 131750 | Landschappelijk element

Houtkant op talud holle weg

Bounder zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op de berm van een holle weg die reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend was. De weg loopt hier parallel met een zijbeek van de Gulp. Net ten oosten van de houtkant mondt deze zijbeek uit de de Gulp en kruist de weg de beek. De weg loopt richting de spoorlijn. Op de 19de- en 20ste-eeuwse topografische kaarten staat de houtkant bij de holle weg langs de beek telkens ingetekend. De houtkant bestaat uit opgaande en geknotte zomereiken. De geknotte zomereiken hebben een omtrek tot 240 cm (gemeten op 150 cm). Knotbomen van gewone haagbeuk met omtrek tot 250 cm (gemeten op 150 cm) en hakhout van gewone hazelaar komen voor. Opgaande bomen en knotbomen van gewone es met omtrek tot 270 cm (gemeten op 150 cm) en knotwilgen met omtrek tot 390 cm (gemeten op 150 cm) zijn andere karakteristiek soorten van de houtkant.


ID: 132359 | Landschappelijk element

Houtkant op talud holle weg

Bovendorp zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op een talud langs de holle weg. De soorten bestaan uit hakhout van iep, hakhout van gewone es, hakhout en heester van meidoorn, knotbomen van schietwilg, twee opgaande zomereiken, sleedoorn, zoete kers, gewone kardinaalsmuts, roos, rode kornoelje en okkernoot. Het essenhakhout heeft een omtrek van meer dan 6 m. De opgaande eiken hebben een omtrek van meer dan 3,50 m.


ID: 132189 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Brabant zonder nummer, Rullen zonder nummer (Voeren)
De houtkant bevindt zich op een talud tussen graslanden. De beeldbepalende, gemende houtkant bestaat uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, roos, gewone hazelaar en zomereik. Het hakhout van gewone es heeft een omtrek van 500 à 600 cm.


ID: 131728 | Landschappelijk element

Houtkant op talud van holle weg

Cobus zonder nummer (Voeren)
De houtkant staat op het talud van de holle weg. De gemengde houtkant bestaat uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, hakhout van hazelaar, roos, hulst, eenstijlige en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, knotbomen van haagbeuk, gewone beuk, wilde lijsterbes, knotbomen en opgaande bomen van zomereik, wilg, spar en seringen.


ID: 132362 | Landschappelijk element

Houtkant op talud bij holle weg

Dalhemerweg zonder nummer (Voeren)
De houtkant staat op het talud van de holle weg Dalhemerweg. De soortensamenstelling is hakhout van gewone es, opgaande bomen van zomereik, eenstijlige meidoorn en sleedoorn.