Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

272 resultaten


ID: 88812 | Bouwkundig element

Burgerhuis met  ommuurde boomgaard

Cathilleweg 83 (Jabbeke)
Ruime, centraal in het dorp gelegen burgerwoning met achterliggende ommuurde boomgaard. Woning circa 1855 gebouwd door Pieter Demonie en Coleta Van Damme, landbouwers uit Oudenburg die in Stalhille kwamen rentenieren. De kadastrale gegevens worden bevestigd door een helrode steen in de top van de linker zijpuntgevel van het bijgebouw, waarin het jaartal en de initialen van de eigenaars zijn gekrast: "PDM CVD 1855".


ID: 88813 | Bouwkundig element

Hoekhuis

Cathilleweg 85 (Jabbeke)
Ruim burgerhuis in de dorpskern van Stalhille, ontstaan door de gefaseerde samenvoeging van twee woningen die sinds midden 19de eeuw op dit perceel aanwezig zijn. Hoekhuis van twee bouwlagen en vier + vijf traveeën, rode baksteenbouw met sierankers, op gecementeerde plint, onder pannen schilddak.


ID: 88814 | Bouwkundig element

Café 't Oud Gemeentehuis

Cathilleweg 88 (Jabbeke)
Sinds het begin van de 19de eeuw wordt op deze plaats een herberg uitgebaat, in combinatie met een smidse op het binnenerf. In 1874 worden de woon- en herbergvolumes aan straatkant volledig heropgebouwd, om in 1958 uiteindelijk met het volume van de smidse uitgebreid te worden.


ID: 88815 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Cathilleweg 91 (Jabbeke)
Mooi burgerhuis grenzend aan de zuidelijke kerkhofmuur. De woning werd in 1902 gebouwd door koopman Hendrik Lippens, in de plaats van een brouwerswoning die hier sinds begin 19de eeuw stond. De achterliggende bedrijfsgebouwen van brouwerij "Sint-Antonius" werden grotendeels bewaard, tot ze anno 2006 werden afgebroken voor de bouw van garages; hoofdgebouw staat leeg.


ID: 88816 | Bouwkundig element

Herenhuis

Cathilleweg 93 (Jabbeke)
Imposante vrijstaande woning, gelegen ten noorden van het kerkhof, haaks op de weg. Het huis gaat terug op een 18de-eeuws basisvolume.


ID: 88818 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Cathilleweg 159 (Jabbeke)
Historische hoeve van het langgeveltype, gelegen op een deels omhaagd en tussen vierkante bakstenen hekpijlers toegankelijk erf gelegen aan de straat. Gezien de aanduiding op de kaart van Ferraris (1771-1778) is het hoofdvolume, bestaande uit boerenhuis en aansluitende schuur met geïncorporeerde stallen, minimaal 18de-eeuws.


ID: 88825 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Spanjaardstraat 52 (Jabbeke)
Hoeve met losse bestanddelen op een onverhard erf met ten zuiden een boomgaard. Het lange L-vormige volume dat ten noorden van het erf haaks op de straat is ingeplant, is het begin-19de-eeuwse volume van woonhuis en stal. Het werd in 1876 omgevormd tot landgebouw, toen ten zuiden langs de straat een nieuw woonhuis werd gebouwd. In 1889 wordt ten oosten van het huis een bakhuis gebouwd.


ID: 88826 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Spanjaardstraat 53 (Jabbeke)
Hoeve met losse bestanddelen op een rechthoekig erf met ten zuiden een poel. In kern is de hoeve 18de-eeuws; de meeste gebouwen zijn echter gebouwd in de 19de eeuw.


ID: 88828 | Bouwkundig element

Hoeve

Aartrijksesteenweg 106 (Jabbeke)
Kleine, verzorgde hoeve die circa 1901 wordt ingeplant op het punt waar de Zandweg naar Aartrijke vanuit Snellegem op de Aartrijksesteenweg uitkomt. De hoeve werd gebouwd door de boswachtersfamilie Schollier, in dienst van baron Gillès de Pélichy. De hoeve bestaat uit twee achter elkaar gelegen, parallelle volumes van boerenhuis en schuurtje. Het lage boerenhuis van vier traveeën is opgetrokken in geelbruine baksteenbouw op grijs geschilderde plint en is gevat onder een pannen zadeldak


ID: 88832 | Bouwkundig element

Woonstalhuis

Gistelsteenweg 434 (Jabbeke)
Begin-20ste-eeuws woonstalhuis met woongedeelte van drie traveeën met ten westen geïncorporeerd stalgedeelte, onder pannen zadeldak. Gecementeerde straat- en westzijpuntgevel; de rode bakstenen zijpuntgevel aan de oostkant draagt een onleesbare jaartalsteen in de geveltop.