Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

272 resultaten


ID: 88817 | Bouwkundig element

Polderhoeve van het langgestrekte  type

Cathilleweg 118 (Jabbeke)
Indrukwekkende 18de-eeuwse polderhoeve van het langgestrekte type. Gelegen in de dorpskern van Stalhille, haaks op de straat. Langgestrekte hoeve bestaande uit een opkamer van twee traveeën onder hogere nok en een laag woongedeelte van vier traveeën. Aan noordzijde, smalle aanbouwen waardoor het dak daar geknikt is en ter hoogte van de derde en vierde travee, een haakse aanbouw.


ID: 88870 | Bouwkundig element

Het Meulenhuys

Molenstraat 3 (Jabbeke)
Het "Meulenhuys" gaat terug op de molenaarswoning die samen met de molen in 1776 zou gebouwd zijn op cijnsgrond van de heerlijkheid Straeten. De kaart van Ferraris (1771-1778) geeft een houten staakmolen weer ten zuiden van de straat, met een molenaarswoning daar rechttegenover (nok parallel aan de straat). Molenaarswoning ten noorden van het erf (nok parallel aan de straat), met ten oosten daarvan een haaks ingeplant stalvolume. De woning is een donkere verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak.


ID: 88829 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bedevaartstraat 4 (Jabbeke)
Historische hoeve met losse bakstenen bestanddelen op een deels omgracht, onverhard erf met boomgaard ten noorden. De vele verschillende kleuren en formaten van de gebruikte baksteen wijzen op een ingewikkelde bouwgeschiedenis. Hoofdvolume haaks op de straat bestaande uit boerenhuis van twee traveeën + één opkamertravee in bruinrode baksteen, met links aansluitende stal met gele baksteenfragmenten.


ID: 88840 | Bouwkundig element

Hoeve 't  Lindenhof

Noordstraat 62 (Jabbeke)
Imposante historische polderhoeve die minimaal tot de 18de eeuw opklimt. De hoeve ligt in de bocht aan het noordelijke einde van de straat, en springt daardoor van ver in het oog.


ID: 88844 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie met voormalige pastoriesite

Sarkoheemstraat 15 (Jabbeke)
Voormalige pastorie van de parochie, opgetrokken in 1871 in een eenvoudige neogotische stijl. Opvallend gebouw met deels ommuurde voortuin en mooie achterliggende tuin.


ID: 88791 | Bouwkundig element

Hoeve Hildeghemhof

Vloethemveldstraat 1 (Jabbeke)
Het "Hildeghemhof" is een historische hoeve met 18de-eeuwse gebouwen die een belangrijke rol speelde in de ontginningsgeschiedenis van het Vloethemveld. De hoeve is gelegen aan de noordelijke rand van dit historische heidegebied en is opgenomen binnen de grenzen van het beschermd landschap Vloethemveld.


ID: 88821 | Bouwkundig element

Grote Molen

Kalsijdeweg 34 (Jabbeke)
De Grote Molen of Molen Verburgh is een koren- en oliemolen. De bakstenen grondzeiler verving in 1860-1861 een afgebrande houten staakmolen. De bewaarde molenromp is achterin gelegen en werd in 1995 gerenoveerd en omgebouwd tot verblijfplaats.


ID: 88863 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Hof van Straeten

Hof Van Straeten 1 (Jabbeke)
Domein "Hof van Straeten", oorspronkelijk de residentie van de invloedrijke Heren van Straten, die in de 12de eeuw een burcht lieten bouwen ten noorden van de kerk van Varsenare en van daaruit een erg belangrijke heerlijkheid uitbouwden. Nu nog bestaande uit een omwald, en door hekkens tussen mooie neoclassicistische, hardstenen pijlers afgesloten parkdomein met centrale onregelmatige vijver, een woning uit 1971 op de fundamenten van het 19de-eeuwse kasteeltje en verbouwde resten van de bijgebouwen als de oranjerie, de ijskelder en het koetshuis.


ID: 88834 | Bouwkundig element

Hoeve 't Hellegathof

Hellegatstraat 3 (Jabbeke)
Hellegatstraat nr. 3. Hoeve zgn. "'t Hellegathof", monumentale 19de-eeuwse hoeve waarnaar de straat is genoemd. Historiek. Een ommeloper uit 1478 beschrijft een hoeve afhankelijk van de Rijke Klaren uit Brugge op deze plaats. De Rijke Klaren verkopen de hoeve in 1732 aan de pachter, Gillis Deketelaere. Een kaart uit 1783 geeft de hoeve weer als bestaande u


ID: 88905 | Bouwkundig element

Hoeve Clarahof

Westernieuwweg 86 (Jabbeke)
Hoeve, volgens de literatuur "Clarahof" of "Sinte-Claerenhoeve" genoemd, opgetrokken circa 1879 in opdracht van Alfred de Man-van Caloen, op grond die tot voor de onteigeningen in de Franse tijd aan het Brugse klooster van de Kartuizerinnen behoorde. De naam van de hoeve verwijst naar de vroegere landerijen en hoevegebouwen die sinds 1293 in het bezit van het Sint-Claraklooster in Brugge waren, maar eigenlijk aan de andere kant van de Westernieuwweg waren gelegen. Hoeve met losse geelbruine bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, gelegen aan de straatkant van een deels gekasseid, deels met cement verhard erf. Volledig onderkelderde gebouwen, die in het oog springen door de mooie, veelzijdige uitbouw aan de zijpuntgevel van het woonhuis.