519 resultaten


ID: 45077 | Bouwkundig element

Kasteel van Uitkerke met hoeve

Kerkstraat 420 (Blankenberge)
Het kasteel van Uitkerke met het bijhorende neerhof wordt circa 1070 gebouwd op een terp, omgeven door een walgracht. De terp is opgeworpen na de zogenaamd Duinkerke III-transgressies (10de-12de eeuw). Het kasteel is gelegen ten noordoosten van de dorpskom, net onder de Evendijk.


ID: 12473 | Bouwkundig element

Domein Spokenhof

Borsbeeksesteenweg 102 (Boechout)
Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl , uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht en omhaagd domein.


ID: 12507 | Bouwkundig element

Domein Hof van Boechout

Hof van Boechout 3-6 (Boechout)
Het 17de-eeuwse Hof van Boechout wordt, naast grasvelden en weiden, omgeven door percelen eiken-, beuken- en berkenbos en twee met elkaar verbonden vijvers met een uitloper voor de dienstgebouwen.


ID: 2477 | Bouwkundig element

Kasteel Befferhof

Befferdreef 15 (Bonheiden)
Omgracht kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met omringend, met beuken en platanen beboomd park, gelegen nabij de grens met Mechelen en het natuurgebied Mechels Broek.


ID: 3066 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Hollaken

Hollakenbaan 7-13 (Bonheiden)
Het neoclassicistisch kasteel Hollaken is gelegen tussen de Dijle en de Hollakenbeek en dateert van circa 1832. Het omgracht kasteel is omgeven door een park.


ID: 3099 | Bouwkundig element

Kasteel Weyneshof

Weynesbaan zonder nummer (Bonheiden)
Omgracht kasteel door een beukendreef verbonden met de Weynesbaan. Latere bijgebouwen ten noorden, gelegen buiten de omgrachting.


ID: 2515 | Bouwkundig element

Kasteel Zellaer

Zellaerdreef 1 (Bonheiden)
Omgracht middeleeuws geïnspireerd kasteel van 1885 met omringend park toegankelijk via een ijzeren hek aan de Oude Baan.


ID: 134468 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Restanten domein Gottendijs

Gottendijsdreef 18 (Boortmeerbeek)
Overblijfselen van een 'hof van plaisantie' uit het begin van de 17de eeuw, met twee neerhoven en tuinen, omringd door rechthoekige slotgrachten; ensemble afgebroken in 1833, behalve enkele hoevegebouwen en een brug met poortgebouw uit de 18de eeuw.


ID: 134462 | Landschappelijk element

Tuin van de  Onze-Lieve-Vrouwepastorie

Ravesteinstraat 22 (Boortmeerbeek)
Pastorietuin van 80 are; oorspronkelijke aanleg met omgrachte pastorie uit begin 17de eeuw; het pastoriegebouw werd verbouwd rond 1760 en vooral in 1880, toen ook de tuin werd heraangelegd en beplant met enkele zeldzame boomsoorten.


ID: 32003 | Bouwkundig element

Kasteel van Rijkel

Dionysius van Leeuwenstraat 23 (Borgloon)
Het kasteel van Rijkel was de residentie van de heren van Rijkel, waarvan de oudst vermelde een ridder Renerus de Ryckle is. Vanaf de tweede helft van de 14de eeuw is de heerlijkheid in het bezit van de familie Bolle van Rijkel.