96 resultaten


ID: 48941 | Bouwkundig element

Sint-Pieters- en Paulusabdij

Vlasmarkt 23 (Dendermonde)
Enig overgebleven Oost-Vlaamse (mannen)abdij, in 1837 heropgericht als de abdij van Affligem te Dendermonde. Het abdijdomein met de voormalige abdijschool die nu door het provinciaal onderwijs gebruikt wordt, is gelegen binnen het bouwblok gevormd door de Vlasmarkt, Dijkstraat en Oude Vest.


ID: 135086 | Landschappelijk geheel

Sint-Wivina-abdij en Wolfsputten

Dilbeek, Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Deze ankerplaats strekt zich uit ten noorden van Dilbeek en omvat het Sint-Alenapark, de Wolfsputten en de Sint-Wivina-abdij, de Benedictinessenabdij omstreeks 1125 gesticht als priorij afhankelijk van de abdij van Affligem. Het complex omvat nog een aantal waardevolle abdijgebouwen en typische ingrediënten van een kloostertuin. De Wolfsputten danken hun ontstaan aan de ontginning van de kalkhoudende, fijnkorrelige Lediaan zandsteen. Verder omvat de ankerplaats ook het Sint-Alenapark, begin 18de eeuw tegen de terreinhelling aangelegd.


ID: 38969 | Bouwkundig element

Sint-Wivinaklooster

Hendrik Placestraat 43-49, 43A-B (Dilbeek)
Belangrijk voormalig ommuurd abdijcomplex gelegen ten zuidwesten van de dorpskern van Groot-Bijgaarden tegen de grens met Dilbeek.


ID: 134712 | Landschappelijk element

Domein van het Sint-Wivinaklooster

Hendrik Placestraat 43-45 (Dilbeek)
Voormalige abdij van de benedictinessen, grotendeels afgebroken rond 1800; tijdens de 19de eeuw in gebruik als privé-landgoed met het voormalige priesterhuis als residentie en de hoeve als cichoreibranderij, omringd door een landschappelijk park van bijna 7 hectare.


ID: 41828 | Bouwkundig element

Herenwoning en distilleerderij op cisterciënzerinnendomein

Galgestraat 57-59 (Geetbets)
Opgeheven tijdens de Omwenteling en openbaar verkocht. Sinds de 19de eeuw gebruikt als hoeve en brouwerij, daartoe omgebouwd en uitgebreid.


ID: 25508 | Bouwkundig element

Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek met oorlogsmonument

Baudelostraat 50, Beverhoutplein 15-20, 22, Ottogracht 4 (Gent)
Voormalige abdij van Baudeloo, heden Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek. Sinds 1259 bevond zich in de Waterwijk aan de Ottogracht te Gent een refugiehuis voor de cisterciënzers van de abdij van Baudeloo bij Sinaai.


ID: 19531 | Bouwkundig element

Abdij van Terhaegen

Brandweerstraat 6, Molenaarsstraat 22-30 (Gent)
Voormalige abdij van Terhaegen, later klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef en Sint-Anna. Bouw van een nieuw klooster in de vroege 17de eeuw. Kapel gesitueerd aan de Molenaarsstraat klaar in 1614, klooster voltooid in 1636. Bestaande uit een aantal panden gerangschikt rondom een rechthoekig en een vierkante kloosterhof.


ID: 200806 | Bouwkundig element

Hoge huis

Buitenhof 35 (Gent)
Het oudste gedeelte van het gebouw, de gelijkvloerse verdieping in Doornikse kalksteen, dateert vermoedelijk uit de 13de eeuw en behoorde tot de voormalige Sint-Baafsabdij. Het fungeerde als werkplaats (bakkerij of schrijnwerkerij) voor de abdij. In 1760 werd het gebouw de woning van de militaire gouverneur onder het Oostenrijkse Bewind.


ID: 19112 | Bouwkundig element

Abdij of Klooster van Doornzele

Doornzelestraat 15 (Gent)
In 1586 vestigden zich hier zusters, afkomstig van het klooster van Doornzele (gehucht in de parochie Evergem), geplunderd door de beeldenstormers in 1578. Ze bouwden er een klooster en kapel. De gedeeltelijk bewaarde kloostergang is gedateerd "Anno 1661".


ID: 26315 | Bouwkundig element

Norbertijnerabdij

Drongenplein 26-27, 26B-D (Gent)
De karakteristieke dorpskern van Drongen wordt bepaald door het in de 19de eeuw beboomd rechthoekig dorpsplein met oorlogsmonument van 1922 en het aan de Leie gelegen monumentaal abdijcomplex met de aansluitende parochiekerk.