Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1077025 | conservatie, materiaalstudie, metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sacramentstraat (Kortemark)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan de Sacramentstraat te Handzame, waarbij het plangebied ca. 5.072m² groot is, werd een archeologienota opgemaakt. Hieruit bleek dat een vlakdekkende opgraving nodig was.


ID: 1081443 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Condédreef 16 (Kortrijk)
Naar aanleiding van de geplande realisatie van een nieuw OCMW-gebouw (rusthuis) langsheen de Condédreef te Kortrijk werd een archeologisch traject, voor fase 1 van de geplande werken, doorlopen bestaande uit een bureaustudie, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving.


ID: 1081219 | palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Morinnestraat (Kortrijk)
De aanleiding van de opgraving is, het creëren van nieuw woongelegenheid in Kortrijk.


ID: 1075647 | anthracologisch onderzoek

Onbekend
Hemelrijkstraat (Kruibeke)
Aangezien een verder vlakdekkend onderzoek geen bijkomende kenniswinst zou opleveren, werd dit niet geadviseerd. Wel was een diepgaander onderzoek van de houtskoolmeiler nodig.


ID: 220262 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Sint-Pietersstraat 14 (Kuurne)
Naar aanleiding van een verkaveling vond er een archeologische vooronderzoek en een opgraving plaats.


ID: 1082430 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Boombosstraat (Laarne)
Naar aanleiding van een verkaveling is er archeologisch onderzoek uitgevoerd.


ID: 1082706 | materiaalstudie, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen, metaaldetectie

tot
Europark (Lanaken)
De omvang van het opgravingsareaal was 8557 m².


ID: 1076945 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Europark 11 (Lanaken)


ID: 1075581 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Ouderwijk (Lichtervelde)
Een archeologische opgraving bleek noodzakelijk nadat er binnen de grenzen van het plangebied in 2018 archeologische indicatoren waren waargenomen tijdens vooronderzoek met ingreep in de bodem.


ID: 1073020 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Hoogstraat (Lokeren)
Naar aanleiding van een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die een meerperiodensite aan het licht bracht.