Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1072825 | fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Groenhuis (Geel)
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die een meerperiodensite aan het licht bracht.


ID: 155988 | anthracologisch onderzoek


Gent (Gent)


ID: 1082097 | archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Heilighuisdreef, Slingerstraat (Gent)
Ter aanleiding van de renovatie en uitbreiding van een horecazaak in Drongen, die het potentiele archeologische bodemmateriaal zou vernielen en verstoren, werd er aan de hand van een vlakdekkende opgraving een gebied van 2218m² blootgelegd. Deze opgraving is één van de twee fases waarbij een terrein van 5447m² wordt onderzocht. Enkel voor deze fase 1 werd er al een vooronderzoek en opgraving uitgevoerd.


ID: 1076559 | anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Kerkstraat 24 (Gent)
De geselecteerde zone wordt onderzocht aan de hand van een vlakdekkende opgraving.


ID: 1074941 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek


Kloosterstraat (Gent)
Wetenschappelijk vervolgonderzoek na een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1083569 | landschappelijk bodemonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, houtonderzoek, archeometrie, anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, fysico-chemische analytische methoden, micromorfologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Maaseikstraat (Gent)
De archeologische opgraving kadert binnen de integratie en ontsluiting van het bezoekerscentrum en de restauratie van de kranskapellen van de Sint-Baafskathedraal. Vanuit religieuze en cultuurhistorische overwegingen heeft het opdrachtgevend bestuur ervoor gekozen om het Lam Godsretabel, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, na afronding van de grondige restauratiecampagne een nieuwe bestemming te geven in de huidige Sacramentskapel, d.i. de centrale kranskapel van het hoogkoor. De Villakapel, waar het retabel sinds 1986 opgesteld stond, voldeed niet meer om het werk in optimale condities aan de bezoekers te tonen. Verder wenste het opdrachtgevend bestuur een bezoekerscentrum te realiseren in de crypte, waar bezoekers via moderne audio-visuele middelen geïnformeerd zullen worden over het Lam Godsretabel enerzijds en de kerksite anderzijds.


ID: 1076469 | onderzoek van gewervelde diersoorten, archeomagnetische datering, muurwerkarcheologie, bouwarcheologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Nederpolder 1-5 (Gent)
Archeologische opgraving in de keldervertrekken van het 18de-eeuwse Hotel Vanden Meersche in centrum Gent.


ID: 1076544 | archeozoölogisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek


Sint-Baafsplein 8 (Gent)
In 2010 werd een vondstcontext afkomstig van dit pand uitgewerkt. Verregaande interpretaties over deze vondstcontext waren niet mogelijk.


ID: 1075373 | anthracologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Thomas Edisonstraat (Gent)
Naar aanleiding van een eerder proefsleuvenonderzoek in het kader van een verkaveling werd een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd.


ID: 1072754 | zaden- en vruchtenonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Gaversstraat (Harelbeke)
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van verkavelingsaanvraag. In het totaal werd er een oppervlakte van 3508 m² opgegraven.