Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1076040 | conservatie, radiokoolstofdatering, houtonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Stedestraat (Harelbeke), Steenovenstraat (Kuurne)
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Minimumnormen en de Bijzondere Voorschriften horende bij de opgravingsvergunning. Voorafgaand de werken werd het onderzoekgebied opgedeeld in 38 werkputten. Er werd uiteindelijk 4 ha vlakdekkend opgegraven.


ID: 1071557 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Houtemstraat (Herzele)
Proefsleuvenonderzoek van 110 werkputten (sleuven en kijkvensters) op ca. 12 hectare.


ID: 1074512 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Hoeilaart, Overijse (Vlaams-Brabant)
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe gasleiding werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werd gestart met een vooronderzoek. Hieruit bleek dat enkele zones verder onderzocht diende te worden met behulp van een opgraving. Voor de opgraving werden er in totaal negen werkputten aangelegd.


ID: 1081115 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Beverenstraat (Hooglede), Gitsestraat (Roeselare)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd er een proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Er werden bomkraters gelinkt aan WOI, enkele (Romeinse) houtskoolbranderkuilen en greppels en grachten die vermoedelijk tot de late tot post-middeleeuwen of recentere perioden horen, aangetroffen.


ID: 1082420 | controle van werken, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Oude Rozebekestraat 70A (Hooglede)
Naar aanleiding van de geplande aanleg van een bufferbekken en de uitbreiding van een serrecomplex heeft BAAC Vlaanderen, in navolging van een proefsleuvenonderzoek waarbij archeologisch relevante sporen werden aangetroffen, een opgraving uitgevoerd. 


ID: 217413 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Hooiopper (Hoogstraten)
Naar aanleiding van een voorgenomen verkaveling werd in opdracht van ICN Development een archeologische opgraving uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum voor het plangebied Minderhout, Hooiopper. De vlakdekkende opgraving volgde op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek en een nota bestaande uit een boor- en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1080411 | metaaldetectie, in-situbehoud, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, luchtfotografisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Meenseweg (Ieper)
In functie van de uitbreiding van het pretpark Bellewaerde werd een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Gezien de ligging binnen de frontzone werd een groot aantal resten uit Wereld Oorlog I verwacht. Een uitgebreid vooronderzoek op basis van een luchtfotografische onderzoek, geofysisch onderzoek en bijhorende proefsleuven beklemtoonde de hoge densiteit aan resten uit deze zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis.


ID: 1074940 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek


Pontstraat 41-45 (Kluisbergen)
Deze nota omvat de resultaten van de uitvoering van de maatregelen opgelegd na eerder archeologisch vooronderzoek.


ID: 1071681 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, onderzoek van ongewervelde diersoorten, onderzoek van gewervelde diersoorten, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, toevalsvondsten

tot
Ter Duinenlaan (Koksijde)
Bij het uitgraven van een bouwput voor de aanleg van het nieuwe politiekantoor bemerkte de kraanman op 22 december 2016 op ongeveer 5 m diepte ineens (menselijk?) botmateriaal.


ID: 1082279 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen

tot
Pronkenbergstraat 29 (Kontich)
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwbouw met ondergrondse parking op een terrein aan de Pronkenberg te Kontich werd een archeologische opgraving uitgevoerd.