Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1076414 | materiaalstudie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In totaal werd een oppervlakte van 17 200 m² onderzocht in 6 werkputten.


ID: 225365 | sleuvenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Boortmeerbeek (Boortmeerbeek)
Proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek van houtskoolrijk spoor.


ID: 1075011 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Bovenhoek (Brakel)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologisch vooronderzoek plaats, gevolgd door een natuurwetenschappelijk onderzoek.


ID: 1081960 | anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Trudostraat (Brugge)


ID: 1075525 | dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, archeologische opgravingen

tot
Stakendijke (Damme)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 1073012 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Lange Akkerstraat (Deinze)
Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep bij de verplaatsing van een landbouwbedrijf en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Deze bracht een meerperiodensite aan het licht.


ID: 1082973 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Rivastraat (Dentergem)


ID: 1081741 | archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Damstraat (Destelbergen)
Opgraving naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 1081239 | anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Nierstraat 11-19, Stationsstraat 17-19, Steenweg 126-132 (Diepenbeek)
Naar aanleiding van de bouw van tunnels en bruggen voor de verschillende overwegen in Diepenbeek, werd er een archeologisch traject gestart.


ID: 1075467 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Heilderveld (Dilsen-Stokkem)
Fase 2 van het archeologisch onderzoek te Heilderveld.