Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1075461 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Sint-Maartensberg (Bonheiden)
Tussen donderdag 1 februari en donderdag 22 februari 2018 werd door ABO NV een archeologische opgraving in de vorm van een werfbegeleiding uitgevoerd naar aanleiding van de geplande heraanleg van het rioleringsnet ter hoogte van de Sint-Maartensberg en de Brugstraat te Rijmenam.


ID: 225365 | sleuvenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Boortmeerbeek (Boortmeerbeek)
Proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek van houtskoolrijk spoor.


ID: 1081243 | archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Bredepleinstraat 67-77 (Boortmeerbeek)
De aanleiding van de opgraving is het plaats maken voor assistentiewoningen en gebouwen.


ID: 1075274 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Lindestraat (Borgloon)


ID: 1071639 | radiokoolstofdatering, archeologische veldkartering

tot
Bornem (Antwerpen)
Tijdens de laatste fasen van de constructie van het kanaal naar Brussel, en de connectie van het kanaal met de Schelde in Wintam, werd een belangrijke collectie archeologische vondsten uit het baggerslib verzameld, in de periode 1980-1990. De vondsten dateren uit verschillende periodes, van prehistorie tot recente periodes.


ID: 1073148 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Nattenhaasdonk (Bornem)
Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van een vlakdekkende opgraving die op basis van verschillende werkputten van minimaal 8m breed werd uitgevoerd.


ID: 1075322 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Pastoor Huveneersstraat (Bornem)
De werfbegeleiding ter hoogte van de beschermde archeologische zone liet toe inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en bewaringstoestand van het voormalige Nethof en dan meer bepaald het voormalige poortgebouw en een gedeelte van de walgracht en bracht heel wat nieuwe en interessante landschappelijke/bodemkundige gegevens naar voren.


ID: 1075044 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Rijksweg 15 (Bornem)
Naar aanleiding van een geplande bedrijfsuitbreiding en een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen en vondsten uit de late ijzertijd, de vroeg-Romeinse periode en de late middeleeuwen aan het licht.


ID: 1074112 | radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Kerkomsesteenweg (Boutersem)
Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van gebruik van de locatie als terrein voor grondverbetering, waarin een bufferbekken en een bergbezinkingsbekken wordt aangelegd. De vlakdekkende opgraving volgt op een eerder geschreven proefsleuvennota.


ID: 1076704 | palynologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Kerkstraat (Boutersem)
Een opgraving vond plaats naar aanleiding van de plaatsing van riolering en de aanleg van een werkzone langs de Kerkstraat.