Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1075862 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Dorpstraat (Bertem)
Naar aanleiding van de bouw van een sportpark en een aanpalende parking werd een archeologisch vooronderzoek en een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1080963 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Nijvelsebaan (Bertem)
Naar aanleiding van de heraanleg van de N253, Nijvelsebaan met bijhorende aanleg van een nieuw voetpad vond eerst een proefsleuvenonderzoek plaats en nadien een opgraving.


ID: 205980 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 1075510 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Zwijndrecht (Antwerpen), Beveren (Oost-Vlaanderen)
Naar aanleiding van de realisatie van een Fluxys aardgasvervoerleidingtracé tussen Beveren en Zwijndrecht werd een archeologisch vooronderzoek en een vervolgonderzoek in geval van zones met archeologisch potentieel uitgevoerd.


ID: 156514 | radiokoolstofdatering


Verrebroek (Beveren)


ID: 1072020 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Alexander Farnèselaan (Beveren)
De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 61205,35 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 11032,83 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.


ID: 1072016 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Donkvijverstraat (Beveren)
De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 40187,20 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 1551,84 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.


ID: 1082037 | radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, bureauonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kromstraat (Beveren)
De aanleiding van het archeologische onderzoek is de realisatie van een nieuwbouwproject met een meergezinswoning en bijhorende infrastructuur waaronder wegenis, onderkeldering en private en gemeenschappelijke groenzones.


ID: 1072971 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pauwstraat (Beveren)
Vlakdekkende opgraving op een zone van 1725 m².


ID: 1076041 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Prosper Van Raemdonckstraat (Beveren)
Vlakdekkende opgraving van een zone van 1065m² volgend op een proefsleuvenonderzoek.