Collectief

De Gentse Haard

ID
10811
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10811

Beschrijving

De Gentse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij te Gent die 5 april 1921 gesticht werd onder de naam “Le Foyer Gantois”. Dit liberale initiatief kwam van de Gentse textielindustrie die in huisvesting wou voorzien voor haar arbeiders. 24 juni 1941 fuseerde ze met de CV “De Gezonde Werkmanswoning” tot “De Gentse Haard”. Anno 2015 bevat het patrimonium van deze maatschappij voornamelijk appartementen (1.276 van de 1.566 wooneenheden).

  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 258.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 91.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Arbeiderswoningen De Rietel

Bohemen 105-121 (Wichelen)
Ensemble van arbeidershuizen met voortuintje, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932 door de Naamloze Maatschappij Le Foyer Gantois. Huisjes in de volksmond gekend als De Rietel en volgens overlevering eigenlijk horende bij de staaldraadtrekkerij Produrac.


De grote tuinwijk

Bernard de Wildestraat 1-2, 4-6, 7-14, 16-36, David 't Kindtplein 1-20, Domien de Waghemakerestraat 1-30, 32-48, Gustaaf Eylenboschplein 1-34, Haardstedestraat 57-105, Jakob Ondermaercqplein 1-12, 13, Jan Stassinsplein 1-18, Jan van Haelststraat 1-27, Lieven Plumionplein 1-12, 13, Louis Roelandtplein 1-24, 25-61, Pieter Huyssensplein 1-30, Rombaut Keldermansstraat 1-16, 18-21, 22-26, 27-30, 31-37, Simon Van Asscheplein 1-14, Steenakker 50-90, 100-190, Zwijnaardsesteenweg 557-597, 607-689 (Gent)
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.


Sociaal wooncomplex Zavelpoort

Karel Van Hulthemstraat 38-60, 66-76, 76A-F, Kortrijksepoortstraat 139-157, 163-173, 179-195 (Gent)
Appartementencomplex gelegen tussen de Karel Van Hulthemstraat en de Kortrijksepoortstraat, eind jaren dertig gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gezonde Werkmanswoning in het kader van de krotopruiming, naar ontwerp van architect Maurice Fétu. De drie parallelle blokken die gescheiden worden door binnenkoeren, bevatten niet alleen sociale appartementen maar ook enkele meer luxueuze appartementen en winkels.


Sociale huisvesting van 1955

Goudvinkstraat 13-31, 85-97, 125-149, 163-223, 197A-B, Lijsterstraat 19-57, Siervogelstraat 1-12, Wielewaalstraat 13B-T (Gent)
Twee appartementsgebouwen, in 1955 gebouwd door verschillende Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de strijd tegen krotwoningen. Het ontwerp is van Emiel F. Callebaut en Robert Rubbens. Appartementencomplex van vier bouwlagen onder een plat dak bestaande uit twee vrijstaande U-vormige gebouwen, met binnenpleinen gericht naar het Wielewaalbosje in het westen. Aan bepaalde zijden werden beperkte, omhaagde voortuinen voorzien.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, 2A, Drongensesteenweg 217-231, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 1-10, 2B, 3A, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de idee van de 'neighbourhood unit'.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Tuinwijk Generaal Drubbel

Gambrinusstraat 1-10, Hoppestraat 1-56, Poperingestraat 42-84, Radijsstraat 22-42 (Gent)
Tuinwijk van 99 huizen, tussen 1922 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De Gentse Haard. De ontwerpen van A.R. Janssens werden door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken in 1922 gepubliceerd als typeplannen.


Tuinwijk Kromme Boom

Eikstraat 2-16, 19-39 (Gent)
Geïsoleerde, kleine tuinwijk, slechts deels uitgevoerd in 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De Gentse Haard, naar plannen van architect Valentin Vaerwyck. In 1952 werd de wijk uitgebreid met enkele sociale woningen.


Tuinwijk Ter Heide

Jules de Saint-Genoisstraat 113-147, Peter Benoitlaan 90-104, Tuinwijk ter Heide 1-83 (Gent)
Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De Gentse Haard, naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd of ingrijpend verbouwd.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale huisvestingscomplex Leiekaai

Sociale woonwijk Rabot

Sociale woonwijk Westveld


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Gentse Haard [online] https://id.erfgoed.net/personen/10811 (Geraadpleegd op )