Tuinwijk Ter Heide

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Jules de Saint-Genoisstraat, Peter Benoitlaan, Tuinwijk ter Heide
Locatie Jules de Saint-Genoisstraat 113-147, Peter Benoitlaan 90-104, Tuinwijk ter Heide 1-83 (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk Ter Heide

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Bouwgeschiedenis

Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois (sinds 1951 De Gentse Haard) naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd of ingrijpend verbouwd.

Typering en beschrijving

Tuinwijk Ter Heide is een voor Vlaanderen typische tuinwijk uit de eerste helft van de jaren twintig. Vanuit een centraal vierkant plein leiden vijf straten op de hoeken naar de Jules de Saint Genoisstraat (111-147), de Peter Benoitlaan (90-100) en de Gontrodestraat. Voornoemde huizenrijen behoren eveneens tot de tuinwijk en vertonen overbouwde doorgangen. De bebouwing bestaat uit typische eenvoudige bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, veelal gegroepeerd per twee, vier of meer. De vormgeving is regionalistisch getint. Kenmerkend is onder meer de toepassing van brede, traditionele puntgevels, soms met gedeelde oculus, als ritmerend element; brede beluikte rechthoekige vensters oorspronkelijk met kleine roedeverdeling en tussen baksteenlijsten; rondboogdeuren met getraceerd bovenlicht en aflijnende druiplijst (nummer 25). Geveldecoratie voorts door middel van ruitvormige bakstenen panelen in decoratief metselverband en horizontale stroken met overhoekse bakstenen.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de kleine tuinwijken met regionalistisch getinte architectuur, die tussen 1920 en 1925 opgetrokken werden (en meer bepaald van het oeuvre van Oscar Van de Voorde in Gent en omstreken). Bepalende erfgoedelementen zijn de overgangen tussen publieke en private ruimte (overbouwd doorgangen aan het begin van de wijk, muurtjes en hagen rond voortuinen), groenaanleg (centrale plein met grasvelden en bomen), schaal (laagbouw), silhouet (dakenlandschap en gevelvormen zoals puntgevels), muuropeningen (vorm en indeling), coloriet en materialiteit (rode baksteen en dakpannen).

  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
  • DEMEY A. 1997: Oscar Van de Voorde architect (1871-1938), Gent, 57-58.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 259.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.