erfgoedobject

Tuinwijk Ter Heide

bouwkundig element
ID
122157
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122157

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk Ter Heide
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Bouwgeschiedenis

Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois (sinds 1951 De Gentse Haard) naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd of ingrijpend verbouwd.

Typering en beschrijving

Tuinwijk Ter Heide is een voor Vlaanderen typische tuinwijk uit de eerste helft van de jaren twintig. Vanuit een centraal vierkant plein leiden vijf straten op de hoeken naar de Jules de Saint Genoisstraat (111-147), de Peter Benoitlaan (90-100) en de Gontrodestraat. Voornoemde huizenrijen behoren eveneens tot de tuinwijk en vertonen overbouwde doorgangen. De bebouwing bestaat uit typische eenvoudige bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, veelal gegroepeerd per twee, vier of meer. De vormgeving is regionalistisch getint. Kenmerkend is onder meer de toepassing van brede, traditionele puntgevels, soms met gedeelde oculus, als ritmerend element; brede rechthoekige vensters, oorspronkelijk met luiken en kleine roedeverdeling, en tussen baksteenlijsten; rondboogdeuren met getraceerd bovenlicht en aflijnende druiplijst (nummer 25). Geveldecoratie voorts door middel van ruitvormige bakstenen panelen in decoratief metselverband en horizontale stroken met overhoekse bakstenen.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de kleine tuinwijken met regionalistisch getinte architectuur, die tussen 1920 en 1925 opgetrokken werden (en meer bepaald van het oeuvre van Oscar Van de Voorde in Gent en omstreken). Bepalende erfgoedelementen zijn de overgangen tussen publieke en private ruimte (overbouwd doorgangen aan het begin van de wijk, muurtjes en hagen rond voortuinen), groenaanleg (centrale plein met grasvelden en bomen), schaal (laagbouw), silhouet (dakenlandschap en gevelvormen zoals puntgevels), muuropeningen (vorm en indeling), coloriet en materialiteit (rode baksteen en dakpannen).

  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
  • DEMEY A. 1997: Oscar Van de Voorde architect (1871-1938), Gent, 57-58.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 259.

Auteurs: Verbeeck, Mieke; Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Tuinwijk Ter Heide [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122157 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.