Geografisch thema

Sociale woonwijk Westveld

ID
16952
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16952

Beschrijving

Valentin Vaerwyck maakte reeds in 1929 een ontwerp voor een sociale woonwijk op deze plek met 217 woningen, een kerk, een school en winkels maar de wijk werd pas tussen 1953 en 1965 in gewijzigde vorm gerealiseerd door de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshaard en De Gentse Haard. Die laatste nam in 1956 96 woningen voor haar rekening in het westelijk deel van de wijk. Volkshaard onder voorzitterschap van senator Edmond Ronse realiseerde in het oostelijke deel ruim 250 woningen naar ontwerp van de Gentse architecten Adrien Bressers, Emiel Callebaut en Victor Coolens. De wijk wordt afgebakend door de Alfons Braeckmanlaan in het zuiden, de Westveldstraat in het oosten, de Heiveldstraat in het noorden en het Heilig-Kruisplein in het westen.

Westveld is een typische (katholieke) naoorlogse volkswijk met voornamelijk traditionele, grondgebonden eengezinswoningen in het (private) groen, aangevuld met enkele bejaardenwoningen en duplexen (bijvoorbeeld Grasmusstraat 13-15), en enkele appartementen in middelhoogbouw (aan het Paradijsvogelplein). Aan het begin van de Vinkenlaan werd een herdenkingsplaat en kapelletje opgericht, en aan het Heilig-Kruisplein werd in 1965 de nieuwe parochiekerk Heilig Kruis ingewijd.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van spreiding over de huisvestingsmaatschappijen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen, 1953/7989, 1954/8308, 1956/8752, 1959/9880 en 1961/10651.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4140, Gent, Westveld en SHM 4160, Gent, Westveld.
  • JOOS L., BISSCHOP M.-L. & VAN DOORNE G. 1984: Volkshuisvesting in Gent, Gent, 83.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 272.
  • S.N. 1988: Jubileumboek 60 jaar coöperatieve vennootschap Volkshaard Gent 1928-1988, Gent, 32-33.
  • S.N. 2008: Stadsmussen onder dak. Wonen in Gent van 1914 tot 2000, Gent, 27.
  • S.N. s.d. (1957): Volkshaard bouwt..., Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk Westveld [online] https://id.erfgoed.net/themas/16952 (Geraadpleegd op )