Collectief

De Goede Woning, Antwerpen

ID
10876
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10876

Beschrijving

De C.V. De Goede Woning werd op 26 oktober 1919 opgericht onder de naam Antwerpse Maatschappij van Goedkoope woningen (in 1939 gewijzigd in Antwerpse Maatschappij voor Goedkope Woningen). Op 3 maart 1921 werd de maatschappij officieel erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Op 18 maart 1923 traden de Belgische Staat en de Provincie Antwerpen toe als aandeelhouder; op 31 december 1938 de Stad Antwerpen. In 1949 veranderde de maatschappij haar naam in De Goede Woning. In 2008 fusioneerde De Goede Woning, samen met Huisvesting Antwerpen, Perisfeer en Onze Woning tot Woonhaven Antwerpen.

De Antwerpsche Maatschappij van Goedkoope Woningen was de eerste sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam op het grondgebied van Antwerpen en was een opmerkelijk initiatief. Vlak na de oprichting van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen in 1919 namen 97 werklieden van het gemeentebestuur van Antwerpen, allen aangesloten bij de Gemeentelijke Voorzieningskas (pensioenskas), het initiatief tot het oprichten van een maatschappij voor goedkope woningen. De maatschappij werd gesticht met gelden van de toenmalige autonome pensioenkas, met als doel om enerzijds de reserves te beleggen en anderzijds gezonde woongelegenheden op te richten voor de aangeslotenen. Het gevolg was dat de maatschappij bij oprichting uitsluitend particuliere vennoten telde en dat de huurders van de vooroorlogse complexen voornamelijk werklieden van de Stad Antwerpen waren. Vanaf 1938 werd ten gevolge van de economische crisis de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder (met in 1960 97% van de aandelen) en verbreedde het doelpubliek. De maatschappij had eerst haar zetel in het voormalig kasteel van de familie De Beukelaer aan de Haantjeslei (zie Strauss City/Cité Strauss) en vanaf 1957 op het Kiel (Jan De Voslei), waar de maatschappij toen ook heel wat woningen bouwde.

De Goede Woning was een vooruitstrevende maatschappij die baanbrekende sociale woningbouwcomplexen realiseerde met gerenommeerde architecten. Tijdens het interbellum bouwde ze in het stadscentrum twee omvangrijke woonblokken rond een binnenplein (Cité Strauss en het woonblok aan de Twee Netenstraat) en in de stadsrand de Garden City Elsdonk, alle drie ontworpen door de Gebroeders De Vos. Na de Tweede Wereldoorlog zette de maatschappij zich verder op de kaart met de hoogbouwwijk Jan De Voslei en omgeving (architect Jos Smolderen) en de Silvertoptorens ontworpen door Jules De Roover (verbouwd), beide op het Kiel. Vanaf de jaren 1970 was De Goede Woning ook actief Ekeren en in Berendrecht. Vanaf eind jaren 1970 trok de maatschappij de kaart van de stadsvernieuwing met verwezenlijkingen als De Munt, de stadsherwaardering op de Dries. Bij de fusie in 2008 verhuurde de maatschappij ongeveer 4.300 woningen.

  • CELS J. (ed.) 1969: Gedenkboek: 50 jaar de Goede woning, Antwerpen.
  • HERTOGHS E. 1960: De “Goede Woning”, Wonen 4.10, 85-94.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 62-63.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Garden City Elsdonk

De Burletlaan 101-123, 124-167, 168-170, Garden Citylaan 45, 54-60, Parklaan 59-73, Sterrenlaan 96-166, Vestinglaan 72-76 (Antwerpen), Armand Preud'hommeplein , Garden Citylaan 53-61, 62-63, 64-72, Parantplaats 2-16, Parklaan 75-153, Pastoor Moonslaan 1-36, 38-64, Vestinglaan 2-72, Wattiezplaats 2-20, d'Heldtlaan 1-10, 12-22, de Burletlaan 124-136 (Edegem)
Karakteristieke tuinwijk in Engelse cottagestijl, gebouwd omstreeks 1923-1924 naar ontwerp van architecten Hippoliet en Jules De Vos.


Le Foyer Bourgeois

Everdijstraat 1-5, Kammenstraat 57-67 (Antwerpen)
Imposant woon- en handelscomplex in art-decostijl op de hoek van Kammenstraat en Everdijstraat, opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij “Le Foyer Bourgeois”, naar een ontwerp door de architect Daniël Rosseels en het Bureau Technique du Bâtiment Teknon uit 1921-1922, uitgevoerd vermoedelijk onder leiding van de architect Jean-Laurent Hasse in 1923-1925.


Sociaal woonblok Strauss City

Haantjeslei 109-177, 183-189 (Antwerpen)
Het eerste grote complex van de Antwerpse Maatschappij voor Goedkope Woningen. Vroeg voorbeeld van sociale hoogbouw, tussen 1919-1921 gebouwd door de Gebroeders De Vos. Monumentaal woonblok naar Parijse voorbeelden met oorspronkelijk vijf bouwlagen rond een gemeenschappelijk binnenplein, na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met een zesde bouwlaag.


Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Cockerillkaai 32-34, 35, Luikstraat 2 (Antwerpen)
Sociaal woonblok gelegen op de hoek van de Cockerillkaai en Luikstraat, gebouwd in de vroege jaren 1920 in opdracht van het stadsbestuur naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.


Sociale woonblokken Hennig, Thiebaud en Eric Sasse

Alfons De Cockstraat 1-31, Hendriklei 2-46, Jan Davidlei 2-53, 54-88, Maurits Sabbelaan 2-44, Max Elskampstraat 26-48, Max Roosesstraat 1-28, 29-33, Sint-Bernardsesteenweg 388-420, 426-444, Van Peenestraat 24-30, 33-81 (Antwerpen)
Tijdens het tweede kwart van de 20ste eeuw bouwde de Antwerpse Maatschappij voor Goedkope Huisvesting op de wijk Kiel heel wat sociale woonblokken, voornamelijk naar ontwerp van Edward Craeye.


Sociale woonblokken ontworpen door Gebroeders De Vos

Twee Netenstraat 16-62 (Antwerpen)
Sociaal wooncomplex tussen 1928 en 1932 gebouwd door de Antwerpse Maatschappij van Goedkope woningen naar ontwerp van de Gebroeders De Vos. Monumentaal art-decocomplex van acht bouwlagen rond een binnenplein, opgetrokken in een vooruitstrevende betonconstructie uitgevoerd door Van Riel en Van den Bergh.


Sociale woonwijk De Munt

Augustijnenstraat 2-4, Lange Riddersstraat 1-21, Pastoor Visschersplein 1-10, Sint-Andriesstraat 1-3, Waaistraat 2 (Antwerpen)
Sociaal stadsvernieuwingsproject met appartementen, tussen 1974 en 1982 gerealiseerd door de huisvestingsmaatschappij De Goede Woning naar ontwerp van Lode Wouters, Fons Mostien en Boud Rombouts.


Sociale woonwijk Jan De Voslei en omgeving

Alfred Coolsstraat 30-32, Boomsesteenweg 249-263, De Nelisplein, Jan De Voslei 1-11, 12-37, 39-53, Jan Ligthartplein 1-12, 12A, Kielpark 1-288, Vlaamsekunstlaan 65-67, Willem Eekelersstraat 49-51, Zamenhofstraat 1-15 (Antwerpen)
Tussen 1952 en 1965 kwam op het Kiel aan de Jan De Voslei en de Boomsesteenweg een modernistische woonwijk tot stand in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Goede Woning, Antwerpen [online], https://id.erfgoed.net/personen/10876 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.