Persoon

Lega, Jacobus Franciscus

ID
11121
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11121

Beschrijving

Lega Jacobus Franciscus, geboren te Antwerpen op 05.09.1813 en overleden te Antwerpen op 03.05.1889.

Zijn zoon Lega Desiderius Perfectus Franciscus Andreas, geboren te Antwerpen op 12.01.1855, was eveneens bouwkundige.

  • Informatie verkregen van Marcel Windey, januari 2018.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Lange Nieuwstraat 89 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van Jos Peeters, naar een ontwerp door J.Fr. Lega uit 1855. Deze aannemer was in Antwerpen actief van omstreeks 1840 tot begin jaren 1880. Het pand verving een traditioneel diephuis met trapgevel.


Laatclassicistisch burgerhuis

Huidevettersstraat 10 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis uit de vroege 19de eeuw, mogelijk met een oudere kern. De weduwe J. Van der Veken, destijds eigenaar van het pand, liet in 1837 op het rechts aanpalende perceel een gekoppeld burgerhuis optrekken, identiek van ordonnantie doch zonder de frontonbekroning.


Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Meir 43 (Antwerpen)
Burgerhuis met traditionele kern, oorspronkelijk een diephuis met trapgevel dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. Het pand werd in 1862 in opdracht van de weduwe Marie Le Grelle-van Den Bol verhoogd en in neoclassicistische stijl aangepast door de aannemer J.Fr. Lega.


Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Prinsstraat 15 (Antwerpen)
In kern traditioneel burgerhuis met dubbelhuisopstand en oorspronkelijk een dubbele trapgevel, dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. In opdracht van Florent van den Wouwer (Antwerpen, 1821-Antwerpen, 1887), echtgenoot van Athanasia Dhanis, werd het pand tot zijn huidige vorm verbouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1859. Volledig verbouwd omstreeks 1998.


Neoclassicistisch winkelhuis

Lange Nieuwstraat 1 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische winkelpand werd volgens een bouwdossier van 1861 gebouwd voor de heer Thomas, naar een ontwerp van aannemer J.Fr. Lega.


Neoclassicistische rijhuizen

Schrijnwerkersstraat 16-22 (Antwerpen)
Rijhuizen met neoclassicistische lijstgevel, de nummers 16, 18 en 20 met een traditionele diephuisstructuur en achtergevel die minstens opklimt tot de eerste helft van de 17de eeuw. Nummer 22 is in 1888 heropgebouwd door Frans Claes.


Sint-Rochuskapel

Haantjeslei 16 (Antwerpen)
Kapel in neogotische stijl oorspronkelijk gewijd aan Sint-Rochus, volgens de bouwaanvraag opgericht in opdracht van Petrus Isidoor De Meyer, pastoor van vermoedelijk de Sint-Laurentiusparochie. Uit het bouwdossier vallen ontwerpen noch aannemer af te leiden.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lega [online] https://id.erfgoed.net/personen/11121 (Geraadpleegd op )