Persoon

Steels, Hippolyte

ID
4573
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4573

Beschrijving

Bronnen

  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. en VANDEN EYNDE W. 1986: Inventaris van het archief van de dienst der verwoeste gewesten, Brussel, 136.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Brugseweg 37 (Langemark-Poelkapelle)
Alleenstaand huis met bijhorend nutsgebouwtje midden tuin. L-vormige plattegrond onder zadeldaken, gedateerd "Anno-1925" en gesigneerd "Steels & Renders -19- Architecten . 25", op gevelstenen. Vermoedelijk als modelwoning voor hier op te richten burgerhuizen.


Eclectische eenheidsbebouwing

Statiestraat 59-61 (Langemark-Poelkapelle)
Eclectische eenheidsbebouwing gelegen in de nabijheid van het station, naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels van 1922.


Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Markt zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Links vóór de kerk staat de gedenkzuil ter herinnering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Gemeentehuis van Langemark

Zonnebekestraat 1 (Langemark-Poelkapelle)
Voormalig gemeentehuis gesigneerd en gedateerd "V. Renders & H. Steels. 19-architecten-25" door middel van gevelsteen in plint. Modernistisch getint hoekhuis met links koertje afgezet door middel van ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.


Hoeve met losse bestanddelen

Boezingestraat 160 (Langemark-Poelkapelle)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van 1922, teruggaand op de regionale hoevebouw.


Klooster en school

Nieuwplaats 13-15 (Langemark-Poelkapelle)
Klooster en bijhorend schooltje naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van de jaren 1920.


Klooster en schooltje van de zusters apostolinnen

Klerkenstraat 128-130, 128A (Langemark-Poelkapelle)
Heropgericht in de jaren 1920 (naar vooroorlogs uitzicht) mogelijk naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) naar analogie met soortgelijk klooster te Poelkapelle.


Landhuis, vandaag gemeentehuis

Kasteelstraat 1 (Langemark-Poelkapelle)
Voormalig buitengoed, thans gemeentehuis, opgericht op plaats van fraai kasteel met twee vierkante hoektorens uit begin 19de eeuw, vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Modelhoeve

Zonnebekestraat 46 (Langemark-Poelkapelle)
Modelhoeve gesigneerd "V. Renders & H. Steels, Architecten, Langemark" op gevelsteen onder de opkamer en "A. Kloddogge, H. Neyt, L. Scheidis, Ondernemers Gent" op zijgevel van noordelijke stalvleugel.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 73-75 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel).


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 86-88 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels met centraal brede puntgevel met vlechtingen, rechter zijgevel gecementeerd.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 78-80 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel).


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 74-76 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk 'De Plume', naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Bakstenen volume op T-vormig grondplan, bepaald door het centraal vooruitspringend volume onder zadeldak met opengewerkte hoekportalen (bakstenen stoep) en luifel opgehangen aan ijzeren stangen; rechter zijgevel gecementeerd.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 50-52 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 50-52 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent beschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 72-74 (Diksmuide)
Samenstel van panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel).


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 37-39 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 104-106, Woumenweg 15 (Diksmuide)
Samenstel van drie panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Voortuin met deels bewaarde ligusterhagen en bakstenen ronde waterput.


Sint-Paulus Rustoord

Zonnebekestraat 71 (Langemark-Poelkapelle)
Ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van 1922. Complex bestaande uit centraal gedeelte geflankeerd door lagere L-vormige dienstvleugels, U-vormig gegroepeerd rondom omhaagde voortuin.


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp

Beekstraat 1-19, Blekersstraat 81-130, 132-144, Dadizelestraat 2-68, Dageraadstraat 1-15, E. Anseelestraat 2-12, 13-24, 26-32, Edm. Vanbeverenstraat 1-12, 13-15, Eendrachtstraat 1-18, 19, Em. Vanderveldestraat 2-38, Em. Zolastraat 1, Geluwestraat 1-54, 55-71, Guido Gezellelaan 131-149, Jean Jaurèsplein 1-21, Minneplein 1-12, Onderwijsplein 1-23, Onderwijsstraat 1-26, Overwinningsstraat 1-38, Paul Jansonstraat 1-41, Raym. Poureaustraat 1-12, 13-15, Stoelmakersstraat 1-40, 42-58, Toekomststraat 1-48, Verbroederingsstraat 1-2, 4-6, Volhardingsstraat 1-2, 3-5, Volkslaan 1-49, 50-98, Volksplein 1-8, Vooruitgangsstraat 1-58, Vrijheidsplein 1-6, Weversstraat 1-38 (Menen)
Tuinwijk Ezelbrug, gebouwd in 1923 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Raphaël Verwilghen, Richard Acke en Jean-Jules Eggericx. Ten noorden arbeiderswijk Ons Dorp, van 1921 tot 1940 gebouwd door de gelijknamige sociale huisvestingsmaatschappij naar ontwerp van Gaston Boghemans.


Tweegezinswoningen

Poelkapellestraat 51-57 (Langemark-Poelkapelle)
Twee tweegezinswoningen naar ontwerp van architecten V. Renders en H. Steels (Brussel), van 1923.


Wederopbouwhoeve De koppeldreve

Diksmuidestraat 17 (Langemark-Poelkapelle)
De wederopbouwhoeve ‘De Koppeldreve’ met vrijstaande gebouwen is gelegen aan de straat. Ze werd in 1923-1924 ex situ heropgebouwd. De hoevenaam ‘De Koppeldreve’ is aangeduid op een recente gedenksteen boven de voordeur van het boerenhuis. Tegen de hoevegebouwen zijn recente loodsen aangebouwd.


Wederopbouwhoeve Kasteelhoeve

Oostendestraat 87, zonder nummer (Diksmuide)
De wederopbouwhoeve is achterin gelegen in een open poldergebied. De huisweides bij de erfoprit zijn afgezet met een veekeringshaag. De erftoegang is gemarkeerd door de hekpijlers en de kapel. De tweeledige structuur van de site bestaat uit het omwalde opperhof, minimaal teruggaand tot de 17de eeuw, met het landhuis en het niet omwalde neerhof met de stal- en schuurvleugel, en het hondenhok. Het behoud van de woning op het opperhof vormt een uitzonderlijk gegeven bij de wederopbouw. In 1920-1921 werd de stal- en schuurvleugel op het neerhof herbouwd door de Brusselse architect Hippolyte Steels, volgens een totaal nieuw ontwerp, met combinatie van een regionalistisch geïnspireerde baksteenarchitectuur en een moderne stalinrichting. In 1923-1925 stond de Kortrijkse architect Richard Acke in voor de wederopbouw van het landhuis naar vooroorlogs model op de oude grondvesten. De sierlijke brug met poort over de wal vormt net als de kapel van 1930 een toevoeging uit de wederopbouw. Het materiaalgebruik van gele baksteen en Artesische zandsteen, en ook de vormentaal van zadeldaken gevat tussen tuitgevels met vlechtingen wordt doorvertaald naar de brug met poort, de kapel en het hondenhok.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steels [online] https://id.erfgoed.net/personen/4573 (Geraadpleegd op )