Persoon

Steels, Hippolyte

ID: 4573   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4573

Beschrijving

Bronnen

  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. en VANDEN EYNDE W. 1986: Inventaris van het archief van de dienst der verwoeste gewesten, Brussel, 136.

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hoeve met losse bestanddelen

Boezingestraat 160 (Langemark-Poelkapelle)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van 1922, teruggaand op de regionale hoevebouw.


Burgerhuis

Brugseweg 37 (Langemark-Poelkapelle)
Alleenstaand huis met bijhorend nutsgebouwtje midden tuin. L-vormige plattegrond onder zadeldaken, gedateerd "Anno-1925" en gesigneerd "Steels & Renders -19- Architecten . 25", op gevelstenen. Vermoedelijk als modelwoning voor hier op te richten burgerhuizen.


Landhuis, vandaag gemeentehuis

Kasteelstraat 1 (Langemark-Poelkapelle)
Voormalig buitengoed, thans gemeentehuis, opgericht op plaats van fraai kasteel met twee vierkante hoektorens uit begin 19de eeuw, vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Klooster en schooltje van de zusters apostolinnen

Klerkenstraat 128, 128A, 130 (Langemark-Poelkapelle)
Heropgericht in de jaren 1920 (naar vooroorlogs uitzicht) mogelijk naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) naar analogie met soortgelijk klooster te Poelkapelle.


Twee tweegezinswoningen

Poelkapellestraat 51, 53, 55, 57 (Langemark-Poelkapelle)
Twee tweegezinswoningen naar ontwerp van architecten V. Renders en H. Steels (Brussel), van 1923.


Eclectische eenheidsbebouwing

Statiestraat 59, 61, 63 (Langemark-Poelkapelle)
Eclectische eenheidsbebouwing gelegen in de nabijheid van het station en omvattend respectievelijk burger-, winkelhuis en herberg, naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van 1922.


Gemeentehuis van Langemark

Zonnebekestraat 1 (Langemark-Poelkapelle)
Voormalig gemeentehuis gesigneerd en gedateerd "V. Renders & H. Steels. 19-architecten-25" door middel van gevelsteen in plint. Modernistisch getint hoekhuis met links koertje afgezet door middel van ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.


Modelhoeve

Zonnebekestraat 46 (Langemark-Poelkapelle)
Modelhoeve gesigneerd "V. Renders & H. Steels, Architecten, Langemark" op gevelsteen onder de opkamer en "A. Kloddogge, H. Neyt, L. Scheidis, Ondernemers Gent" op zijgevel van noordelijke stalvleugel.


Sint-Paulus Rustoord

Zonnebekestraat 71 (Langemark-Poelkapelle)
Ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van 1922. Complex bestaande uit centraal gedeelte geflankeerd door lagere L-vormige dienstvleugels, U-vormig gegroepeerd rondom omhaagde voortuin.


Klooster en school

Nieuwplaats 13, 15 (Langemark-Poelkapelle)
Klooster en bijhorend schooltje naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels (Brussel) van de jaren 1920.


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 37, 39 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 37-39. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. Centraal boven de deuren, dakvensters als tuitgevel, g


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 50, 52 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 50-52. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. In uiterste traveeën boven de deuren, dakvensters als


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 72, 74 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 72-74. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevel


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 73, 75 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 73-75. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevels. Verzorgd baksteenmetselwerk me


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 50, 52 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 50-52. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent beschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. Boven de uiterste deurtraveeën, dakvensters als tuitgevel, centra


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 74, 76 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 74-76. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Bakstenen volume op T-vormig grondplan, bepaald door het centraal vooruitspringend volume onder zadeldak met opengewerkte hoekportalen (bakstenen stoep) en luifel opgehang


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 78, 80 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 78-80. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevels. Verzorgd baksteenmetselwerk met vlecht


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 86, 88 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 86-88. Samenstel van twee panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels met centraal brede puntgevel met vlechtingen, rechter zijgevel gecementeerd. Rechthoekige muuropeningen onder brede


Samenstel van drie tuinwijkwoningen

Tuinwijk 104, 106, Woumenweg 15 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 104-106-108. Samenstel van drie panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Voortuin met deels bewaarde ligusterhagen en bakstenen ronde waterput.Bakstenen volume van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken, U-vormi


Kasteelhoeve

Oostendestraat 87 (Diksmuide)
Oostendestraat nr. 87. Achterin gelegen kasteelhoeve, heropgebouwd in de jaren 1920 n.o.v. architect H. Steels (Brussel) en Richard Acke (Kortrijk). Gelegen in lage weide, markerende Sint-Annakapel bij de erftoegang.Teruggaand op een minimaal 17de-eeuwse hoeve cf. archiefgegevens uit de jaren 1640-1650 i.v.m. een "behuuste hofste met 't huus van P


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp

Beekstraat 1-19, Blekersstraat 81-129, 82-144, Dadizelestraat 2-68, Dageraadstraat 1-15, E. Anseelestraat 2-32, 13-23, Edm. Vanbeverenstraat 1-15, 2-12, Eendrachtstraat 1-19, 2-18, Em. Vanderveldestraat 2-38, Em. Zolastraat 1, Geluwestraat 1-71, 2-54, Guido Gezellelaan 131-149, Jean Jaurèsplein 1-21, Minneplein 1-12, Onderwijsplein 1-23, Onderwijsstraat 1-25, 2-26, Overwinningsstraat 1-37, 2-38, Paul Jansonstraat 1-41, Raym. Poureaustraat 1-15, 2-12, Stoelmakersstraat 1-39, 2-58, Toekomststraat 1-47, 2-48, Verbroederingsstraat 1, 2-6, Volhardingsstraat 1-5, 2, Volkslaan 1-49, 50-98, Volksplein 1-8, Vooruitgangsstraat 1-57, 2-58, Vrijheidsplein 1-6, Weversstraat 1-37, 2-38 (Menen)
Tuinwijk Ezelbrug, gebouwd in 1923 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Raphaël Verwilghen, Richard Acke en Jean-Jules Eggericx. Ten noorden arbeiderswijk Ons Dorp, van 1921 tot 1940 gebouwd door de gelijknamige sociale huisvestingsmaatschappij naar ontwerp van Gaston Boghemans.