Geografisch thema

West-Gistelhof

ID
10217
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10217

Beschrijving

Van Augustijnenrei naar Noord-Gistelhof en onderbroken door Kleine Hoedenmakersstraat. Zogenaamd naar de heren van Gistel die ten noorden van Augustijnenrei hof hielden tot 1275 (ook zie Noord-Gistel- en Oost-Gistelhof). Marcus Gerards (1562) tekent ter hoogte van nummers 9-11 (?) een nu verdwenen verbindingsstraatje naar de Hoedenmakersstraat. Gekasseide straat met nagenoeg recht tracé. Vanouds woonfunctie, heden ook administratieve functie zie verdeelcentrum van de post en horeca zie café nummer 13 en restaurant nummer 23. Begin van de straat wordt aan de westkant gedomineerd door hoge zijgevel van het hotel Augustijnenrei nummer 18 en het appartement nummer 1 bis van 1955 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), laatst genoemde in plaats van magazijn. Ertegenover het monumentale hoekpand nummer 2 met links blinde muur.

Zowel breed- als diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen. Oudste bebouwing uit de 16de tot 17de eeuw doch in de loop van 19de en 20ste eeuw aangepaste muuropeningen. Tot aan Kleine Hoedenmakersstraat voornamelijk topgevels, dikwijls nog met oude kernen. Panden tussen nummers 3 en 5, bijgebouw van het verdeelcentrum van de post, zie Hoedenmakersstraat nummer 2, in plaats van pakhuis (ev. 16de eeuw), bewaart nog gotische schouw met gesculpteerde kopjes; rechts trapgevel uit 1929. In het derde of vierde kwart van de 20ste eeuw vervangt huidige puntgevel van nummer 34 een 16de-eeuwse (?)- tuitgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, in de zijgevel zat rechthoekig venster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. 19de-eeuwse lijst- gevels, nummers 6, 8, 10 met beluikte benedenvensters, en nummer 24 met garagepoort uit de tweede helft van de 20ste eeuw; nummers 12-14 (1875) in plaats van barokgevel met krulgevel en geblokte deuromlijsting, sedert 1991 één woning. Vanaf Kleine Hoedenmakersstraat voornameijk lijstgevels. Uit 1793, zie Devliegher: nummers 39-41 (samen met Noord-Gistelhof nummers 2-8) met doorlopende dorpels op de bovenverdieping. Uit de 19de eeuw: nummers 36-40 die een geheel vormen met Hoedenmakersstraat nummer 9 (1838), in 1859 bestaande uit drie huizen met negen traveeën aan het West-Gistelhof en in 1877 gesplitst tot vier huizen.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen nummer 2209/1991.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 86/1838, nummer 59/1859, nummer 46/1875, nummer 50/1877, nummer 16/1929, nummer 415/1931.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 432-434.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Gelijkaardige arbeiderswoningen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Huis 't Wit Leeuwkin

 • Omvat
  Rij stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: West-Gistelhof [online], https://id.erfgoed.net/themas/10217 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.