Geografisch thema

Kruisvest

ID
10245
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10245

Beschrijving

Van Langestraat naar Potterierei. Molenwal tussen Kruispoort en Carmersstraat samen met Guido Gezellemuseum, Sint-Sebastiaansgilde en molens opgenomen in een beschermd landschap. Naam voor zowel straat als oude stadsvestingen tussen Dam- en Kruispoort. Zogenaamd naar het grondgebied van de parochie Sint-Kruis waar de stadsvestingen werden aangelegd.

Bij Marcus Gerards (1562) weergegeven als een haast onbebouwd gebied met uitzondering van het hoekpand bij de Bapaumestraat. De straat wordt aan westzijde bepaald door tuinmuren onder meer van de tot op heden bestaande Sint-Jorisgilde, Sint-Sebastiaansgilde en Guido-Gezellemuseum. De Op de oostzijde hebben oorspronkelijk acht molens gestaan namelijk de "Speymolen" (gesloopt in 1811), "Koelewey" (gesloopt in 1879), "Draekenhoofd" (gesloopt in 1879), "Papegaai" (gesloopt in 1893), "Schelle" (gesloopt in 1703), "Grandmeere" (gesloopt in 1877), de nog bestaande "Sint-Janshuismolen" en de inmiddels vervangen "Bonne Chiere". In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw worden woningen gebouwd tussen de Lange- en de Bapaumestraat. Onder meer eenheidsbebouwing zie nummers 7-9 met eenvoudige bakstenen lijstgevels. Ook 20ste-eeuwse bebouwing zoals onder meer graanmaalderij van 1904 (zie Bapaumestraat), nummer 1 van circa 1959-1960 en nummer 4 van 1957-1958.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Sint-Janshuismolen

 • Omvat
  Windmolen Bonne Chiere

 • Omvat
  Windmolen De Koelewei

 • Omvat
  Windmolen De nieuwe Papegaai

 • Is deel van
  Seminariekwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kruisvest [online], https://id.erfgoed.net/themas/10245 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.