Geografisch thema

Predikherenrei

ID
10273
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10273

Beschrijving

Verbinding tussen Langestraat en Kazernevest. Straatnaam verwijst naar voormalig Predikherenklooster, zie Langestraat nummer 34. Straat tot stand gekomen na het uitgraven van de Coupure in 1751. De zijstraten van de huidige Predikherenrei, namelijk Hoogstuk, voormalige Groenstraat (nu Moerkerkestraat)en Hooistraat worden doorbroken en huizen worden onteigend. Ook de tuin van het Predikherenklooster verdwijnt.

Heden gekasseide straat die het verloop van de Coupure volgt. Tussen Lange- en Predikherenstraat verkeersvrij en ingenomen door achterhuizen van de panden Langestraat nummers 2-6 met bijhorende terrassen met horeca activiteiten. Gedeelte tussen Predikherenrei en Hooistraat met aan westzijde kaaimuren en reie. Op het einde van de Predikherenrei beweegbare voetgangersbrug naar ontwerp van Zwitsers ingenieur-architect J. Conzett, gebouwd naar aanleiding van "Brugge Culturele Hoofdstad 2002", zorgt voor de verbinding tussen Bonin- en Kazernevest.

Administratieve functie en woonfunctie, vroeger ook industriële, zie nummer 12 van 1906 tot 1969 in gebruik als zeepziederij "Cardinael". Later betrokken door de drukkerij-uitgeverij Papuros-EMP. Nu ingericht als lofts naar ontwerp van architecten B. Govaert en D. Vanhoutte (Brugge). Ook aanwezigheid van een handel in bouwmaterialen onder meer op de gronden van gesloopte Predikherenkerk. Voorbij de Hooistraat, verder licht gebogen met een graspleintje; linden en beeld van Marieke naar ontwerp van beeldhouwer J. Claerhout, in 1988 ingewijd.

Bebouwing na de aanleg van de Coupure in 1751, doch lang onbebouwd gebied. Begin van de straat wordt gedomineerd door flatgebouw van 1992 naar ontwerp van architect J. De Graeve (Brugge) met integratie van de deels gesloopte Predikherenkerk. Rechts ervan voormalige rijkswachtkazerne met bijhorende parking en justitiehuis. In de loop van eerste helft van de 20ste eeuw worden de onbebouwde percelen bebouwd met panden in historiserende stijl, zie nummer 4, nummer 5 van 1939, nummer 6 van 1904, nummer 7 van 1904, nummer 8 van 1904, nummers 9 en 10 van 1908, nummer 11 van 1909. Gedeelte tussen Hooi- en Moerkerkestraat met heterogeen straatbeeld, bestaande uit zowel lijst- als trapgevels, laatst genoemde in historiserende stijl, zie nummers 18, 20, 22, 23. Voorts ook kleine arbeiderswoningen aansluitend bij woningen aan de Hoogstuk, Moerkerkestraat en Kazernevest. In de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw: nieuwbouw in weinig vernieuwende stijl vervangt oudere panden, zie nummer 14 een gepleisterde gevel met op de begane grond rondboogvensters op doorlopende dorpels; grote bovenvensters in 1845 tot stand gekomen als vergroting van de kleine vensters van de mezzanino.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000388.
 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 160/1990, nummer 2522/1992, nummer 481/2000; Nota, 29 september 1999.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 111/1904, nummer 156/1904, nummer 164/1906, nummer 302/1908, nummer 333/1909, nummer 11263/1939.
 • BAES W., DE BLIECK A., WILLEMS J. 1997: Van Rame tot Coupure, 101; 106; 206-207.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 306.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Nummers 22-23. Cafe "De Walvisch", in opdracht van Ch. Wante-Floor, naar een ontwerp door de architect Louis Ernest Charels uit 1905.
 • Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Archief Architectenbureau Charels, Charels en Hamel, BE PAWV A/K./1193.
 • GEVAERT, E. 1910: Conversation, Bulletin des Métiers d'Art, 9.15, 458.
Auteurs : Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Predikherenklooster

 • Omvat
  Rijkswachtkazerne

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Predikherenrei [online], https://id.erfgoed.net/themas/10273 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.