Geografisch thema

Gounodstraat

ID: 11706   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11706

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mechelsesteenweg en de Constantia Teichmannplaats, geopend in 1880 op gronden van de families De Graaf en Belpaire. Omwille van de nabijheid van de Harmonie, werden de nieuwe straten naar componisten genoemd. Charles Gounod (1818-1893), Frans componist, was tevens medestichter en erevoorzitter van de Antwerpse componistenvereniging.

Van de oorspronkelijke bebouwing van burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw, bleven slechts een zestal rijwoningen en drie hoekpanden bewaard. Flatgebouw "Résidence Gounod" naar een ontwerp door de architect Michel Vercammen uit 1954 op nummer 1A, met een bas-reliëf door de beeldhouwer Cyriel De Brauwer, voorstellend een liggende vrouwenfiguur met viool en harp.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#32918 (nummer 1A).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  Architectenwoning Guillaume Rooses
  Gounodstraat 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Gounodstraat 3 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Gounodstraat 9 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Gounodstraat 11 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van drie burgerhuizen en een winkelpand
  Constantia Teichmannplaats 13, 15, Gounodstraat 12, 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen
  Gounodstraat 12, 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Résidence Gounod
  Gounodstraat 1, Mechelsesteenweg 146 (Antwerpen)