Geografisch thema

Hollandstraat

ID: 11724   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11724

Beschrijving

Tussen Sint-Gummarusstraat en Van Straelenstraat. Volgt het tracé van de oude spoorweg naar Holland, die in 1874 tot aan de Dam werd opgebroken, nadat hij vervangen was door de meer oostwaarts gelegen ringspoorweg. Vermoedelijk werd op dat moment de voormalige bebouwing aan de spoorweg gesloopt ten einde een straat op behoorlijke breedte te kunnen aanleggen; in 1876 werd de naam "Hollandstraat" aan de nieuwe straat gegeven. De oude lijnrichting bleef behouden maar de weg is nu heel wat breder. Volgens het kadasterplan van Aloïs Scheepers van 1886 hadden vrijwel alle huizen aan de Hollandstraat op dat ogenblik een voor- en achtertuintje. De nummers 9, 10, 12 en de achterhuizen nummers 34 tot 40 dateren vermoedelijk nog uit deze periode, volgens de achteruitgeschoven ligging. Nummers 5 en 7 met houten winkelpui, eveneens uit het derde of vierde kwart van de 19de eeuw.

De overige huizen, alle van het enkelhuistype, dateren van het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. De nummers 30 tot hoek Rotterdamstraat, van twee of drie traveeën en twee en een halve of drie bouwlagen onder zadeldak dateren uit het vierde kwart van de 19de eeuw: bepleisterde, beschilderde lijstgevels gemarkeerd door schijnvoegen, lijstwerk, doorgetrokken lekdrempels, rechthoekige muuropeningen. De nummers 2 tot 8 en 14 tot 28 van drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak, daterend van circa 1900; voor de vrijwel intact bewaarde woningen nummers 4-6 vonden we een bouwaanvraag van 1899; bepleisterde en beschilderde bakstenen of natuurstenen lijstgevels gemarkeerd door erkers en balkons en een eclectische versiering met neorenaissance- (nummers 4-6), neo-Lodewijk XVI- (nummers 2, 20, 24, 28) of art nouveau (nummer 18) inslag.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1899, MA. 20.346, 1486.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties